Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Informacija dėl Laisvės gynėjo statuso pripažinimo

Gerbiami kolegos,

2021 metais birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą (2021 m. birželio 10 d. Nr. XIV-389) (toliau – Įstatymas), o 2022 kovo 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) direktoriaus įsakymu Nr. 1VE-28 patvirtinti Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos tvarkymo nuostatai.

Laisvės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie 1990 m. kovo 11 d. – 1991 m. rugpjūčio 21 d. Sovietų Sąjungos karinės agresijos metu dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos vientisumui, priešinosi agresyviems SSRS veiksmams, saugojo ar gynė valstybės sieną, valstybinės svarbos ir ūkio objektus, kūrė krašto apsaugos struktūras, muitines, padėjo atkurti Lietuvos valstybingumą, tarnaudami Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje, Krašto apsaugos departamente, Pasienio apsaugos tarnyboje, Savanoriškojoje krašto apsaugos tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Lietuvos Respublikos policijoje, Lietuvos šaulių sąjungoje, ir prisiekė Lietuvos valstybei iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., priklausantiems vienai iš šių grupių:

   

   1. kariai savanoriai;

   1. Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus pareigūnai;

   1. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;

   1. Muitinės departamento pareigūnai;

   1. policijos pareigūnai;

   1. šauliai.

  Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo tvarka

    

    1. Asmuo pateikia prašymą dėl Laisvės gynėjo statuso pripažinimo LGGRTC*. Kartu pateikia šiuos
     dokumentus:
     – prašymą pripažinti teisinį statusą;
     – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
     – dvi nuotraukas;
     – dokumentą, įrodantį, kad iki 1991-08-21 prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
     – dokumentą, įrodantį, kad 1990-03-11 – 1991-08-21 laikotarpiu tarnavo Įstatyme numatytoje institucijoje ir atliko Įstatyme numatytas funkcijas;
     – institucijos, kurioje tarnavo, išduotą pažymą, įrodančią, kad iki 1991-08-21 nepasišalino iš tarnybos vietos, nebuvo nušalinti nuo pareigų arba dėl tarnybinio nusižengimo nebuvo atleisti iš tarnybos.

    1. Sprendimą dėl statuso suteikimo priima Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisija (toliau –
     Komisija) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

    1. Komisijos sprendimo nuorašas ir Laisvės gynėjo statuso pažymėjimas paštu išsiunčiami asmeniui.

   *Dėl Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo gali kreiptis asmens artimieji giminaičiai, taip pat krašto apsaugos ministras, vidaus reikalų ministras, Valstybės saugumo departamento direktorius, Muitinės departamento generalinis direktorius, Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas.

   Teisės aktai ir prašymo forma:

   Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymas

   Pažymėjimų išdavimo nuostatai

   Prašymas

   Dėl būtinų dokumentų Laisvės gynėjo statuso suteikimui pirmiausia reikia kreiptis į paskutinę darbovietę arba Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamentą (Vilnius, Šventaragio g. 2, tel.: (8 5) 271 8688; el.p. bendrasisd@vrm.lt); Policijos departamentą (el.p. info@policija.lt).

   Prašymai dėl Laisvės gynėjo statuso pripažinimo su visais būtinai dokumentais teikiami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui adresu:

   Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius

   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui

   Į Komisiją galima kreiptis ir tiesiogiai adresu Gedimino pr. 40, Vilnius (108 kab. Komisijos sekretoriatas), taip pat siunčiant dokumentus paštu arba elektroniniu paštu centras@genocid.lt

   Telefonai pasiteirauti:
   +370 646 47635 (Inga Andrijauskaitė, Sekretoriato vyriausioji specialistė)
   +370 605 56179 (Rima Žemaitienė, Komisijos pirmininkė)

   LPVA valdybos informacija

   Atgal Panevėžyje pašventintas šv. Kristoforo koplytstulpis