Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Istorija

Žmones sieja ir lydi per gyvenimą daug pačių įvairiausių dalykų: bendri interesai, meilė, draugystė, ilgametė tarnyba..

Tai ypač svarbu vidaus reikalų, pirmiausia, policijos sistemos pareigūnams, kurių specifinis darbas pasižymi nuolatiniu stresu, nepritekliais, tiesioginiais pavojais sveikatai ir gyvybei. Todėl jie puikiai žino, ką reiškia kolegų parama, supratimas, galimybė atsiremti į draugo petį, žinoti, kad tave visada pridengs iš nugaros…

Etapai

Tačiau anksčiau ar vėliau ateina metas pasitraukti į užtarnautą poilsį, užleisti vietą rikiuotėje kitiems. Tai natūralu, dėsninga, bet kartu nelengva, skaudu „iškristi iš apkabos“ jaučiant, kad jėgų dar pakanka, kad gali būti naudingas žmonėms, tėvynei, o svarbiausia – nelikti akistatoje su vienatve.

Taip pat svarbu turėti socialiai užtikrintą senatvę, savo prakaitu, o kartais ir krauju užtarnautą pensiją, kitas socialines garantijas. Nėra paslaptis, kad mūsų valstybės naujausioje istorijoje būta momentų, kai dėl tam tikrų objektyvių priežasčių šios garantijos nebuvo užtikrintos ir tai priminė veteranams, jog vienas lauke – ne karys, tik susibūrę į darnią, veiklią organizaciją jie yra pajėgūs sėkmingai spręsti daugelį aktualių klausimų.

2010 metų kovo 16 dieną

Nuspręsta steigti savo organizaciją

Nacionaliniame pareigūnų profesinių sąjungų susivienijime Vilniuje susirinko savo problemoms neabejingi teisėsaugos veteranai. Susitikime buvo kalbėta apie iškilusias ir tebekylančias problemas: sumažintos pensijos, socialinės reabilitacijos bei integracijos programa neveikia, nesirūpinama veteranų sveikatos priežiūra. Buvo prisiminti prieš dvidešimt metų Aukščiausiosios Tarybos pirmininko profesoriaus Vytauto Landsbergio išsakyti žodžiai, kviečiantys tarnauti atkurtai Lietuvos valstybei, užtikrinant visas socialines garantijas ir tarnybos sąlygas. Siekiant sustiprinti pareigūnų ir karių interesų gynimą buvo nuspręsta steigti savo organizaciją.

2010 m. gegužės 12 d.

Asociacija įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Asociacija įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre. Pagrindinis asociacijos tikslas tuo metu buvo laikinuoju įstatymu sumažintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimas. Dėl to Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai buvo teikiami siūlymai dėl galimybės kompensuoti sumažintas pareigūnų ir karių valstybines pensijas. Prie Vidaus reikalų ministerijos buvo surengtas piketas susidariusioms problemoms paviešinti.

2011 m. vasario 27 d.

Lietuvoje vyko vietos savivaldos rinkimai, kuriuose dalyvauti savo kandidatūrą pateikė ir Pareigūnų ir karių veteranų asociacijos prezidentas Gintaras Motiejūnas. Kadangi dalyvavimas politinėje veikloje prieštaravo asociacijos įstatams, G. Motiejūnui teko rinktis. Laikinai eiti asociacijos valdybos vadovo pareigas buvo pavesta valdybos nariui Romualdui Rutkauskui. Asociacijos veikla buvo tęsiama, jos prioritetai buvo nukreipti į organizacijos plėtrą, visa veikla buvo plėtojama numatyta linkme. Asociacijos veikla nesustojo ir vėliau, netekus Romualdo Rutkausko.

Nuo 2012 m. balandžio 10 d. iki 2013 m. balandžio 27 d. asociacijos vadovo pareigas ėjo valdybos narys Stasys Bunokas, jis tęsė visus pradėtus darbus. Suvokiant, kad veiklos sėkmė nemažai priklauso nuo narių aktyvumo, masiškumo, asociacijos plėtros, daug dėmesio buvo skiriama šiam tikslui. Buvo organizuojami susitikimai su apskričių ir rajonų buvusiais pareigūnais skatinant kurti asociacijos filialus regionuose. Buvo įsteigti asociacijos filialai Tauragėje, Klaipėdoje, Šilalėje, kituose šalies regionuose. Tačiau trūko kariškių veteranų iniciatyvos ir palaikymo, buvo ieškoma svaresnės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paramos.

2012 m. birželio 22 d. Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos grupė buvusių policijos pareigūnų (Vizgirdas Telyčėnas, Jonas Liaudanskas, Liutauras Vasiliauskas, Vytautas Navickas, Stanislovas Liutkevičius, Vytautas Jonikas, Kęstutis Tubis, Vytautas Žemionis) susitiko su tuo metu Lietuvos policijai vadovavusiu generaliniu komisaru Sauliumi Skverneliu, policijos generalinio komisaro pavaduotoju Algirdu Stončaičiu, kitais pareigūnais. Daug patirties sukaupę policijos profesionalai pareiškė norą aktyviau dalyvauti teisėkūros procesuose, rūpintis buvusių ir esamų pareigūnų socialinėmis garantijomis, ginti jų interesus, puoselėti policijos sistemos tradicijas.
Policijos generalinis komisaras pasidžiaugė, kad iš tarnybos pasitraukę pareigūnai ir toliau domisi policijos aktualijomis ir įvairiais būdais bando prisidėti kuriant pareigūnų gerovę. „Jei žmonės rodo iniciatyvą, tai turi būti skatinama“, – sakė Saulius Skvernelis.

 

Iniciatyvinės grupės nariai pakvietė jungtis ir kitus į atsargą išėjusius pareigūnus. Buvo numatyta steigti asociaciją, kuri veiktų visoje šalyje ir vienytų  policijos atsargos pareigūnus. Kaip pažymėjo policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, naujai kuriama Lietuvos policijos veteranų (pensininkų, atsargos pareigūnų) sąjunga ar asociacija neturėtų būti pagrindu naikinti jau veikiančių pensininkų struktūrų, ypač Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pensininkų sąjungos. Jo nuomone, atskaitos taškas turėjo būti 1990 metų kovo 11 diena. Tai yra visi, kas davė priesaiką Lietuvai, gali būti Lietuvos policijos atsargos pareigūnų sąjungos (organizacijos) nariais. Pareigūnų ir karių veteranų asociacijos reorganizacija, pervadinant ją į LPVA, įvyko 2012 m. gruodžio 6 d. visuotinio susirinkimo sprendimu. LPVA valdybos pirmininku buvo išrinktas Stasys Bunokas.

 

 

2013 m. balandžio 27 d. Kaune įvykusiame LPVA visuotiniame narių susirinkime buvo išrinkti nauji LPVA valdymo organai. LPVA valdybos pirmininku išrinktas buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis, o LPVA valdybą sudarė Kęstutis Tubis, Vytautas Grigaravičius, Nikita Maliutinas, Vytautas Žemionis, Stasys Bunokas, Vytautas Navickas, Bronius Olekas, Romualdas Variakojis, Irina Dubinienė.

 

  • Jau iki visuotinio rinkiminio susirinkimo LPVA turėjo Heraldikos komisijoje patvirtintą LPVA logotipą, vėliavą, kitą LPVA atributiką.
  • 2013 m. spalio 18 d. Mažeikiuose ir Telšiuose, 2014 m. sausio 27 d. Kaune buvo įsteigti pirmieji LPVA filialai. 
  • 2015 m. kovą Lietuvoje vykusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose LPVA valdybos pirmininkas K. Tubis buvo išrinktas Anykščių rajono meru. Dėl naujojo darbo krūvių Kęstutis Tubis pateikė prašymą LPVA valdybai atleisti jį iš valdybos pirmininko pareigų, leidžiant likti LPVA nariu.
  • 2015 m. rugsėjo 26 d. Kaune vykusio LPVA visuotinio susirinkimo sprendimu priimta nauja LPVA įstatų redakcija. Valdybos pirmininku išrinktas buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas.
  • 2016 m. balandžio 23 d. vykusiame LPVA ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime, pasibaigus LPVA valdybos kadencijai, išrinkta naujos sudėties LPVA valdyba. Valdybos pirmininku buvo patvirtintas Vytautas Navickas.
  • 2019 m. kovo 30 d. vykusiame LPVA ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime, pasibaigus LPVA valdybos ir valdybos pirmininko kadencijai, atsistatydino visi LPVA valdymo organai. Susirinkimo sprendimu išrinkta naujos sudėties LPVA valdyba ir valdybos pirmininko pareigos vėl buvo patikėtos Vytautui Navickui.
  • Šiuo metu veikia 24 LPVA filialai 30 Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų, vienijantys daugiau nei 1 500 narių.
8
Filialai
Lietuvoje
0
Miestų
ir rajonų
912 +
Narių

Lietuvos policijos
veteranų asociacija (LPVA)

Savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, vienijanti policijos veteranus.