Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA)

Savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, vienijanti policijos veteranus.

Vizija – Didžiausia ir stipriausia organizacija Lietuvoje, ginanti policijos veteranų teises ir dalyvaujanti Valstybės valdyme.

Misija – Vienyti visos šalies policijos veteranus bei veteranų organizacijas, ginti asociacijos ir jų šeimos narių teises gaunant teisėtą įvertinimą už tarnybą bei orų ir pilnavertį tolimesnį gyvenimą.

Peržiūrėti įstatus

VERTYBĖS

Garbė

„Geriau numirti, negu be garbės gyventi“. Garbingai atstovaujame Lietuvos policiją ir policijos veteranus, laikomės garbės žodžio, garbingai vykdome duotą priesaiką Lietuvai ir jos žmonėms net ir būdami policijos veteranais.

Atsakomybė

esame atsakingi už veteranų pasitikėjimą, lūkesčių įgyvendinimą ir asociacijos vienybę bei įvaizdį. Atsakingai vykdome įsipareigojimus nariams – laikomės skaidrių ir nešališkų veiklos principų, atstovaujame veteranų teises ir socialines garantijas.

Vienybė

kiekvienas mūsų yra stiprus, tačiau mūsų jėga - vienybėje. Ją ugdydami gebame įgyti daugiau galimybių, ištiesti pagalbos ranką kolegai, patarti ir skatinti gyventi. Kartu mes stipresni.

TIKSLAI

 • Ginti teisėtus policijos veteranų ir pareigūnų – Lietuvos policijos veteranų asociacijos narių – interesus.
 • Teikti Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariams visokeriopą pagalbą bei paramą, rūpintis jų sveikata, reabilitacija, spręsti socialines problemas.
 • Puoselėti profesines tradicijas, propaguoti profesines bei istorinės atminties vertybes.
 • Saugoti veteranų ryšius su tarnyba, perduoti patirtį jaunesnėms pareigūnų kartoms.
 • Spręsti policijos pareigūnų ir veteranų socialines problemas;
 • Puoselėti profesines tradicijas;
 • Propaguoti policijos profesines vertybes;
 • Rengti dalykinius bei iškilmingus susitikimus su valstybės valdžios atstovais, dalyvauti valstybinių ir profesinių švenčių, minėjimų renginiuose, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų sąskrydžiuose.
 • Stiprinti Lietuvos policijos veteranų asociacijos ryšius su kitomis statutinių įstaigų veteranų organizacijomis ar sąjungomis.
Lietuvos polijos veteranų asociacijos vėliava

GALERIJA

VALDYBOS VADOVYBĖ

Revizinė komisija

KOMITETAI

 • Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė – Violeta Ivanauskienė
 • Tel. +370 686 49934
 • el. paštas – violetai@icloud.com

Nariai:

 • Stanislovas Liutkevičius
 • Tel. +370 698 73086
 • El. paštas – stan.liutkevicius@gmail.com
 • Romualdas Naras
 • Tel.
 • El. paštas – n.romualdas@gmail.com
 • Plėtros ir projektų komiteto pirmininkas Rimantas Aranauskas
 • Tel. +370 633 71806
 • El. paštas:
 • aranauskasrimantas1@gmail.com
 • rimantas.aranauskas@post.penki.lt

Nariai:

 • Natalja Panavienė
 • Tel. +370 687 45798,
 • El. paštas – natalipanaviene@gmail.com
 • Rimantas Ramanauskas
 • Tel. +370 601 22235
 • El. paštas – r.ramanauskas@yahoo.com
 • LPVA Laisvės gynimo atminimo komiteto pirmininkas Petras Liubertas
 • Tel. +370 869 833888
 • El. paštas – p.liubertas@ekskomisarai.lt

Nariai:

 • Liutauras Vasiliauskas
 • tel. +370 615 20113
 • el. paštas – liva0037@gmail.com
 • Ramutis Oleka
 • tel. +370 686 55566
 • el. paštas – ramutis.oleka@gmail.com
 • Komunikacijos komiteto pirmininkas Vytautas Žemionis
 • Tel. +370 640 17727
 • El. paštas –  vytautaz@gmail.com

Nariai

 • Vytautas Bracas
 • Tel. +370 686 80135
 • el. paštas – vytautas.bracas@gmail.com
 • Ervin Deviatnikov
 • tel. +370 633 14000
 • el. paštas – ervinas.d@gmail.com
 • Bendrųjų reikalų komiteto pirmininkas Vytautas Jonikas
 • Tel. +370 698 20049
 • El.paštas –  v.jonikas@grifsag.lt

Nariai:

 • Giedrė Jankauskaitė
 • tel. +370 616 16349
 • El. paštas – giedre.katyte@gmail.com
 • Josifas Urbanas
 • tel. +370 620 31062
 • el paštas – urbanas.j@gmail.com
 • Alicija Zacharevič
 • tel. +370 698 30948
 • el. paštas – czachala29@gmail.com
 • Zita Gaižauskienė
 • tel. +370 682 11787
 • el. paštas – dubysa123@yahoo.com
 • Valerija Peliušenkaitė 
 • tel. +370 614 03332
 • el. paštas – pel.valerija@gmail.com
 • Stanislava Nutautienė
 • tel. +370 686 16180
 • El. paštas – stanista66@gmail.com
 • Danuta Lukoic
 • tel. +370 612 60740
 • el paštas – danuta.lukoic@vvtat.lt 
 • Etikos komisijos pirmininkas Vytautas Grigaravičius
 • Tel. +370 610 42482
 • El. paštas vytautas@asdi.lt

Narys:

 • Jūratė Kavaliauskienė
 • tel. +370
 • el. paštas – kavaledauskiene@yahoo.com
 • Remigijus Kalašnykas
 • tel. +370 610 29302
 • el. paštas remigijus@mruni.lt

ATRIBUTIKA