Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA)

Savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, vienijanti policijos veteranus.

Vizija – Didžiausia ir stipriausia organizacija Lietuvoje, ginanti policijos veteranų teises ir dalyvaujanti Valstybės valdyme.

Misija – Vienyti visos šalies policijos veteranus bei veteranų organizacijas, ginti asociacijos ir jų šeimos narių teises gaunant teisėtą įvertinimą už tarnybą bei orų ir pilnavertį tolimesnį gyvenimą.

Peržiūrėti įstatus

VERTYBĖS

Garbė

„Geriau numirti, negu be garbės gyventi“. Garbingai atstovaujame Lietuvos policiją ir policijos veteranus, laikomės garbės žodžio, garbingai vykdome duotą priesaiką Lietuvai ir jos žmonėms net ir būdami policijos veteranais.

Atsakomybė

esame atsakingi už veteranų pasitikėjimą, lūkesčių įgyvendinimą ir asociacijos vienybę bei įvaizdį. Atsakingai vykdome įsipareigojimus nariams – laikomės skaidrių ir nešališkų veiklos principų, atstovaujame veteranų teises ir socialines garantijas.

Vienybė

kiekvienas mūsų yra stiprus, tačiau mūsų jėga - vienybėje. Ją ugdydami gebame įgyti daugiau galimybių, ištiesti pagalbos ranką kolegai, patarti ir skatinti gyventi. Kartu mes stipresni.

TIKSLAI

 • Ginti teisėtus policijos veteranų ir pareigūnų – Lietuvos policijos veteranų asociacijos narių – interesus.
 • Teikti Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariams visokeriopą pagalbą bei paramą, rūpintis jų sveikata, reabilitacija, spręsti socialines problemas.
 • Puoselėti profesines tradicijas, propaguoti profesines bei istorinės atminties vertybes.
 • Saugoti veteranų ryšius su tarnyba, perduoti patirtį jaunesnėms pareigūnų kartoms.
 • Spręsti policijos pareigūnų ir veteranų socialines problemas;
 • Puoselėti profesines tradicijas;
 • Propaguoti policijos profesines vertybes;
 • Rengti dalykinius bei iškilmingus susitikimus su valstybės valdžios atstovais, dalyvauti valstybinių ir profesinių švenčių, minėjimų renginiuose, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų sąskrydžiuose.
 • Stiprinti Lietuvos policijos veteranų asociacijos ryšius su kitomis statutinių įstaigų veteranų organizacijomis ar sąjungomis.
Lietuvos polijos veteranų asociacijos vėliava

VIDEO GALERIJA

VALDYBA

Susipažinkite su valdyba ir jos nariais

NARIAI

Revizinė komisija

KOMITETAI

 • Teisės ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas – Stanislovas Liutkevičius
 • Tel – 8 698 73086
 • El. paštas – stan.liutkevicius@gmail.com

Nariai:

 • Alvydas Šakočius
  • Tel. 8 686 16383
  • El. paštas – alvy.sakocius@gmail.com
 • Juozas Vasiliauskas
  • Tel. 8 698 87145
  • El. paštas – vasiliauskas.juoz@gmail.com
 • Projektu ir plėtros komiteto pirmininkas Robertas Daugėnas
 • Tel – 8 670 37812
 • El.p. robertas.daugenas@gmail.com

Nariai:

 • Darius Grebliauskas – tel.8 687 51005, el.p. dariusgrebliauskas099@gmail.com
 • LPVA Laisvės gynimo atminimo komiteto pirmininkas Petras Liubertas
 • Tel. 869833888
 • El. paštas -p.liubertas@ekskomisarai.lt

Nariai:

 • Liutauras Vasiliauskas – tel. 861520113, liva0037@gmail.com
 • Ramutis Oleka – tel. 8 686 55566, ramutis.oleka@gmail.com
 • Komunikacijos komiteto pirmininkas Vytautas Žemionis
 • Tel. 8 640 17727
 • El. p. vytautaz@gmail.com

Nariai

 • Vytautas Bracas – tel. 8 686 80135, el.p. vytautas.bracas@gmail.com
 • Ervin Deviatnikov – tel. 8 633 14000, el.p. ervinas.d@gmail.com
 • Bendrųjų reikalų komiteto pirmininkas Vytautas Jonikas
 • Tel. 8 698 20049
 • El.p. v.jonikas@grifsag.lt

Nariai:

 • Alicija Zacharevič – tel. 8 698 30948, el.p. czachala29@gmail.com
 • Valerija Peliušenkaitė – tel. 8 61403332, pel.valerija@gmail.com
 • Stanislava Nutautienė – tel. 8 686 16180
 • Josifas Urbanas – tel. 8 620 31062, urbanas.j@gmail.com
 • Gintaras Barzdukas – tel. 8 698 85114, gintaras.barzdukas@gmail.com
 • Etikos komisijos pirmininkas Vytautas Grigaravičius – tel. 8 610 42482, el. p. vytautas@asdi.lt

Narys:

 • Remigijus Kalašnykas – tel. 8 610 29302, el. p. remigijus@mruni.lt

ATRIBUTIKA