Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

KAS GALI BŪTI ASOCIACIJOS NARIU?

Asociacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai tarnavę Lietuvos policijoje gaunantys pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą

Taip pat dar tarnaujantys policijoje pareigūnai, ir stojimo į asociaciją dieną, turintys teisę šią pensiją gauti, kiti asmenys (dirbę kartu ekspertai, tardytojai, personalo tarnybų darbuotojai) pripažįstantys asociacijos įstatus ir norintys dalyvauti jos veikloje.

KOKIA NAUDA BŪTI ASOCIACIJOS NARIU

Nauda abipusė. Asociacija atstovauja ir nustatyta tvarka gina savo narių teises ir teisėtus interesus visose LR valstybės valdžios ir savivaldos institucijose, visuomeninėse, nevyriausybinėse organizacijose, teisme.

Asociacija sprendžia kartu su valstybinėmis institucijomis veteranų socialines problemas, medicininės reabilitacijos klausimus. Taip pat asociacija gali verstis ūkine komercine veikla įdarbindama narius ir artimiausius giminaičius tos veiklos funkcijoms vykdyti. Savo ruožtu asociacijos nariai propaguoja ir populiarina policijos pareigūno profesiją, puoselėja ir stiprina organizaciją.

Naujas narys?

PARAŠYKITE MUMS SAVO DUOMENIS

  KAIP TAPTI ASOCIACIJOS NARIU?

  Prašymas                                  

  Anketa

  • - Pateikus asociacijos valdybai prašymą įstoti į asociaciją;
  • - Užpildžius nustatytos formos nario anketą;
  • - Vadovautis Lietuvos policijos veteranų asociacijos įstatais ir įsipareigojus laikytis jų reikalavimų.
  • - Susimokėjus į Lietuvos policijos veteranų asociacijos sąskaitą 25 Eur (10 Eur - įnašas ir 15 Eur - kasmetinis nario mokestis) (AB „Swedbank“ banko kodas 73000, a/s LT277300010122467890) nustatyto dydžio nario metinį (stojamąjį) mokestį;
  • - Valdyba priima sprendimą artimiausiame savo posėdyje.

  ATRIBUTIKA