BŪSTINĖ VILNIUJE

Savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, vienijanti policijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veteranus.

Lietuvos policijos veteranų asociacija

Adresas Verkių g. 3B,Vilnius, LT- 08218
Tel.nr.: 8 (5) 271 79 02
El. paštas lpva@policija.lt

INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) Valdyba informuoja visus LPVA narius, veteranus, policijos pareigūnus, kitus asmenis ir organizacijas, susijusias su asociacijos veikla, pageidaujančius dalyvauti jos veikloje ar kreiptis asmeniniais klausimais, kad jie gali kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val. atvykti į LPVA būstinę, adresu Verkių g. 3 B, Vilnius, kurioje bus priimti ir betarpiškai išklausyti LPVA Valdybos arba LPVA Vilniaus filialo Valdybos narių.

Interesantai gali būti priimti būstinėje ir kitomis savaitės dienomis, iš anksto suderinus susitikimo datą ir laiką telefonu.

LPVA Valdybos bei komitetų narių telefonų numeriai nurodyti žemiau.

Parašykite žinutę

    LPVA FILIALAI

    Policijos kapelionų kontaktai