Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Garbės nariai

Petras Liubertas​

Pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras

Lietuvos Respublikos Seimui, priėmus Lietuvos Policijos įstatymą, 1991 m. gruodžio 10 d. LR Seimo nutarimu, paskirtas Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos, Policijos departamento generaliniu komisaru – Vidaus reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju ir pradėjo milicijos reorganizaciją į Lietuvos Respublikos Policiją. Vadovaujant P. Liubertui buvo ruošiama Lietuvos Policijos veiklos struktūra, strategija, tikslai ir taktika.

Lietuvos gyventojai pradėjo pasitikėti  Lietuvos Policija. Pradėtas Lietuvos Policijos tarptautinis bendradarbiavimas su kitomis Europos, Amerikos ir Azijos šalių policijos struktūromis. Buvo suformuotas pagrindinis Policijos departamento darbuotojų branduolys, kuris įgyvendino LR Policijos atkūrimą šalies teritorijoje ir padaliniuose. 1994 m. lapkričio 1 d. pagal VRM statuto 43 str. 1 p. (paties prašymu) atleistas iš užimamų pareigų.

Petras Liubertas – Lietuvos Policijos departamento generalinis komisaras – generolas, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, VRM pasižymėjimo ženklais ir kitais apdovanojimais ir paskatinimais.

Būdamas atsargoje, išliko veiklus, iniciatyvus, energingas ir įkūrė pirmąją privačią saugos tarnybą Lietuvoje UAB „ Ekskomisarų biuras“ kur dirba ir šiandien. Dalyvauja politinėje-visuomeninėje veikloje.

Marijonas Misiukonis​

Pirmasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras​

Nuo 1989 m. liepos – 1990 m. kovo mėn. 1990 m. kovo 17 d. – 1991 m. sausio 13 d. pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministras, paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo. Nuo 1991 m. sausio iki rugpjūčio 1 d. laikinai ėjo vidaus reikalų ministro pareigas trečiojoje Vyriausybėje, iš jų pasitraukė savo iniciatyva. Jam vadovaujant  buvo ruošiama Lietuvos Policijos veiklos struktūra, strategija, tikslai ir taktika. Buvo vienas iš pagrindinių VRM vadovu, ruošiant naują Lietuvos Policijos įstatymą ir milicijos pertvarkos strategiją.

2000 m. apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu ir kitais apdovanojimais ir paskatinimais.

Marijonas Misiukonis  vadovaudamas Lietuvos Respublikos VRM nusipelnė didžiulės pagarbos vienydamas pareigūnus, gindamas ir saugodamas Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą pasiekė, kad beveik visi VRM padaliniai liktų ištikimi Lietuvos Respublikai.        

Būdamas atsargoje, išliko veiklus, iniciatyvus, energingas, ilgą laiką dirbo Lietuvos bankų sistemoje. Savo sukauptą profesinę ir gyvenimišką patirtį noriai perduodavo kolegoms, bankų vadovybės ypač  aukštai buvo vertinama jo patirtis saugos srityje.

Ramutis Oleka

Lietuvos Kelių policijos valdybos viršininkas

Lietuvos Respublikos Seimui, priėmus Lietuvos Policijos įstatymą  nuo 1991 metų iki –1995 m. buvo paskirtas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdybos vyriausiuoju komisaru.

Per tarnybos policijoje laikotarpį Ramutis Oleka už pavyzdingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus 45 kartus buvo skatintas: pareikštos padėkos, skirtos piniginės išmokos, įteikti medaliai, pasižymėjimo ženklai.

Ramutis Oleka kelių policijoje išdirbo 32 metus. Didelį indėlį jis įdėjo gerinant eismo saugumą, mažinant avaringumą. Jo dėka kelių policija tęsia gražias tradicijas, iki šiol bendrauja su buvusiais kolegomis, visuomet prisideda organizuojant veteranų šventes ir kitus renginius.

1995–1997 m. Ramutis Oleka ėjo Lietuvos civilinės aviacijos direkcijos Aviacijos saugumo departamento direktoriaus pareigas. 1997–1999 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos Eismo saugumo tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

1999–2000 m. Ramutis Oleka dirbo vidaus reikalų ministro padėjėju. o 2000–2010 m. „Regitros“ generalinis direktorius.

Ramutis Oleka turėdamas didelę darbo kelių policijoje patirtį, gerai žinojo savo darbą, ypatumus ir problemas, jas analizavo ir siūlė teisingus sprendimus. Jis visuomet pasižymėjo stropumu, sąžiningumu, pareigingumu. Vadovaudamas kelių policijai subūrė darnų ir kompetentingą kolektyvą. Jis visada stengėsi padėti ar patarti tiek kolegoms, tiek piliečiams, visuomet buvo taktiškas, kultūringas, geranoriškas, kolektyve turėjo didelį autoritetą.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Ramutis Oleka aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą. Jis buvo ilgametis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos Skyriaus prezidentu, Lietuvos Kelių policijos veteranų asociacijos viceprezidentu. nuo 2001 m. iki 2011 m. aktyviai dalyvavo Visuomeninės policijos tarybos (Visuomeninė  konsultacinė policijos taryba) veikloje, kurios tikslas yra patarti policijos generaliniam komisarui policijos sistemos ir veiklos tobulinimo klausimais.

Šiuo metu Ramutis Oleka yra Lietuvos Policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo pirmininko pavaduotojas, aktyvus valdybos narys.

Vincas Kazys Bagužis

Lietuvos Transporto policijos valdybos viršininkas

1990 m. gruodžio mėn. 11 d. Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai priėmus Policijos įstatymą- Vincas Bagužis buvo paskirtas Lietuvos vidaus reikalų ministerijos transporto valdybos viršininko pavaduotoju, o nuo nuo 1991 m. kovo 5 d. – Policijos departamento prie VRM Transporto policijos valdybos vyriausiuoju komisaru.

Nežiūrint į tai, kad Transporto policijos valdybos darbą labai sunkino tai, kad didžioji dalis personalo buvo rusakalbiai ir pagal pavaldumą priklausė Tarybų sąjungai, Vincas Bagužis sugebėjo mobilizuoti darbuotojus ne tik atlikti tiesioginį darbą, užtikrinant tvarką transporte bei saugant turtą, bet ir aktyviai prisidėjo prie kuriamojo darbo rengiant būtinus teisės aktus.

Vincas Bagužis buvo tvirtas moralinis pagrindas Transporto policijos darbuotojams, todėl jo vadovaujama tarnyba sėkmingai įveikė „jedinstvininkų“ organizuojamus streikus ir jų padarinius.

1999 m. vasario mėn. Vincas Bagužis  baigė tarnybą  policijoje.. 

Už ilgametę ir nepriekaištingą tarnybą Vincas Bagužis apdovanotas:

  • –   1-ojo ir 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklais,, Tėvynės labui”,
  • –   LR VRM pasižymėjimo medaliu ,, Už pavyzdingą tarnybą”,
  • –   apdovanotas Vardiniu šaunamuoju ginklu,
  • –   LR PD pasižymėjimo ženklu ,, Už atliktą pareigą 1991 m.,
  • –   Lietuvos policijos veteranų asociacijos atminimo ženklu ,,Policijai – 100”
 
 

Vytautas Grigaravičius

Lietuvos policijos generalinis komisaras

Vytautas Grigaravičius nusipelnęs ne tik Lietuvos policijos veteranų asociacijai, policijai, bet ir Lietuvos teisėsaugai, teisėkūrai ir Lietuvos valstybei.

Vytautas Grigaravičius nuo 1978 m. iki 2008 m. vidaus reikalų sistemoje atsakingai vykdė jam patikėtas pareigas nuo kriminalinės policijos inspektoriaus iki policijos generalinio komisaro. Iniciatyvumas, sumanumas, sukaupta analitinė informacija apie kriminalinius procesus, taip pat patirtis Vytautui Grigaravičiui leido išblaškyti nusikalstamus susivienijimus ne tik Alytuje bei aplinkiniuose regionuose.

Alytaus policijos komisariato vadovas V. Grigaravičius 1990–1991 m. nepakluso sovietinių kariškių reikalavimams, liko ištikimas savo šaliai ir nuosekliai vykdė Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo politiką.

Dirbdamas aukščiausiose policijos pareigose, V. Grigaravičius atsiskleidė kaip jautrus vadovas, geras organizatorius, puikus „diplomatas“. Už nuopelnus Lietuvai V. Grigaravičius apdovanotas: Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Sausio 13-osios atminimo medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. Valstybiniais apdovanojimais V. Grigaravičių yra apdovanojusi Lenkijos Respublika ir Estijos Respublika.

Net ir būdamas atsargoje, išliko veiklus, iniciatyvus, energingas. 2015 m. buvo išrinktas Alytaus miesto savivaldybės meru. Ne kartą V. Grigaravičius Lietuvos žmonių buvo renkamas populiariausiu politiku. Šiuo metu Vytautas Grigaravičius yra Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Patariamosios kolegijos pirmininkas ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos Etikos komisijos pirmininkas.

 

Stasys Bunokas

Vienas pirmųjų Lietuvos policijos veteranų asociacijos steigėjų ir vadovų

Stasys Bunokas nusipelnęs ne tik Lietuvos policijos veteranų asociacijai, bet ir Lietuvos policijai.

1971–1997 m. Stasys Bunokas tarnaudamas vidaus reikalų sistemoje, nepriekaištingai vykdė jam patikėtas pareigas. Savo sumanumą ir drąsą S. Bunokui teko parodyti tarnaujant tiek kriminalinėje policijoje, tiek savivaldybių policijoje. 1989 m. Stasys Bunokas buvo Vilniaus universiteto pirmos policijos nuovados Lietuvoje steigėjas ir jos vadovas. Nuo 1991 m. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Savivaldybių policijos vyresnysis komisaras, vyriausiojo komisaro pavaduotojas. 1997 m. tarnybą paliko suėjus tarnybos nustatytam amžiui.

1990–1991 m. paaštrėjus kriminogeninei situacijai Vilniaus mieste Stasys Bunokas tikslingai organizavo blokados sąlygomis prevencinį darbą ir viešosios tvarkos užtikrinimą mieste, prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vidaus reikalų sistemos pastatų, masiniuose kultūros ir sporto renginiuose.

Už profesionalumą, pavyzdingą tarnybą S. Bunokas apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 1-ojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Angelas sargas“, o už dalyvavimą reikšminguose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykiuose 1991 m. – policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už atliktą pareigą 1991 metais“.

Stasys Bunokas yra vienas iš Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) steigėjų. Stasys Bunokas inicijavo LPVA filialų sukūrimą šalies miestuose ir rajonuose. Buvo pirmasis LPVA valdybos pirmininkas, vėliau ėjo valdybos nario, iždininko, pareigas. Šiuo metu – LPVA Revizinės komisijos pirmininkas.