Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2022 metais prasidėjo kaip visada liepos 1 dieną.
Liepos 8 policijos, teisėsaugos ir teisėtvarkos diena. Malda už visuomenės tvarkai ir saugumui
tarnaujančius žmones. 12 val. mišioms vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas. Mišiose
dalyvavo net trys vyskupai. Bei policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas, Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas Bobinas, policijos kapelionas Algirdas
Toliatas. Visa eilė policijos, teisėsaugos, priešgaisrinės, pasienio pareigūnų, VRM pučiamasis
orkestras, Šilutės choras. Šventą raštą skaitė Klaipėdos rajono PK viršininkė Rasa Bekėžienė.
Dalyvavom ir mes mažeikiečiai atsargos pareigūnai, LPVA filialo nariai.
Malda tęsėsi apvaikščiojant Kryžiaus kelio kalnus. Giesmės giedamos kiekvienoje kalno stotelėje.
Kalvarijos kalnai – tai yra 20 stočių arba vietų. Kas atlaiduose lankosi pirmą kartą, turi gultis kryžiumi arba stovėti iškeltomis rankomis vienoje iš stočių.

LPVA Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija S. Daukanto aikštėje