Susitikimas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamente prie KAM

2021 m. birželio 8 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir valdybos narys Josifas Urbanas susitiko su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM  (toliau-departamentas)  direktoriumi Virginijumi Vilkeliu, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininku Arnoldu Kulikauskiu, departamento Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja Audrone Kaladžinskiene.
Buvo supažindinta su mobilizacijos sistema, pilietinio pasipriešinimo mokymų programa, aptarta LPVA ir departamento bendradarbiavimo galimybės.
Sutarta, kad sekantis susitikimas numatytas su LPVA valdybos, komitetų nariais LPVA būstinėje.
LPVA valdybos informacija 
Atgal Prisiminimai prie naujo policijos pastato pamatų

Leave Your Comment