Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Didieji atlaidai

2022 m. rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo Didieji atlaidai.

2022 m. rugsėjo 12 d.- pirmadienis, Teisingumo saugojimo diena. Šv. Mišios prasidės 12 val.

Bus meldžiamasi už Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos tarnybos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, bei visus teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojus, atsargos pareigūnus, veteranus.

Kviečiame atsargos pareigūnus, veteranus, jų šeimos narius atvykti ir dalyvauti Teisingumo saugojimo dienos Šv. Mišiose.

LPVA valdybos informacija

Atgal Lietuvos ginklų savininkų asociacijai (LiGSA) 5 metai