Lietuvos ginklų savininkų asociacijai (LiGSA) 5 metai

Lietuvos ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) valdybos pirmininkas advokatas Arūnas Marcinkevičius pakvietė Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininką Vytautą Navicką ir pavaduotoją Vytautą Joniką 2022 m. rugpjūčio 26 d. dalyvauti Lietuvos ginklų savininkų asociacijos 5-erių metų veiklos jubiliejuje.

Šventinis Lietuvos ginklų savininkų asociacijos 5-erių metų veiklos sukakties minėjimas buvo organizuotas viešbučio „Vilnia“ konferencijų salėje.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos nariai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Saulius Pečeliūnas, buvęs ilgametis Lietuvos policijos departamento pareigūnas Benediktas Lazutka, kiti buvę policijos pareigūnai, Lietuvos Medžiotojų Sąjungos „Gamta“ nariai ir kiti kviestieji asmenys.

Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas advokatas Arūnas Marcinkevičius trumpai priminė susirinkusiems apie iškilusį būtinumą įsteigti Lietuvos ginklų savininkų asociaciją, jos uždavinius, tikslus ir siekius.

Sveikinimo žodis buvo suteiktas Lietuvos policijos veteranų asociacijai. Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas 5-erių metų veiklos sukakties minėjimui atminti Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkui advokatui Arūnui Marcinkevičiui, už glaudų bendradarbiavimą įteikė padėką – plaketę su LPVA herbu.

Savo ruožtu Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas advokatas Arūnas Marcinkevičius įteikė padėkas už glaudų bendradarbiavimą Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkui Vytautui Navickui ir pavaduotojui Vilniaus filialo valdybos pirmininkui  Vytautui Jonikui.

Po pasisakymų Lietuvos ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas advokatas Arūnas Marcinkevičius valdybos nariams įteikė atminimo dovanas.

Po iškilmingos dalies toliau prie puodelio kavos buvo gvildenami Lietuvos ginklų savininkų asociacijos uždaviniai ir tikslai.

LPVA valdybos informacija

Atgal LPVA Kupiškio filialo kolegų vakaronė