Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

PASIRAŠYTA MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTO PRIE KAM BEI LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2022-06-01 Vilniuje, Lietuvos policijos veteranų asociacijos būstinėje Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliaus tekste MPPD) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis bei Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau tekste LPVA) Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, dalyvaujant Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininku Arnoldui Kulikauskui, LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojui Vytautui Jonikui bei LPVA Valdybos nariams Rimantui Aranauskui, Josifui Urbanui, pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl abipusio bendradarbiavimo pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo ir savanorių pilietinio pasipriešinimo-pilietinės gynybos formuočių steigimo ir veiklos organizavimo valstybėje klausimais.

Sutartys buvo patvirtintos parašais ir antspaudais, pasikeista atminimo dovanomis. Po sutarties pasirašymo prie puodelio kavos buvo aptarti nuveikti darbai ir ateities planai.

LPVA valdybos informacija

Atgal Lietuvos policijos veteranų asociacijos Klaipėdos filialo nariams pagaliau pavyko apsilankyti Klaipėdos rajono policijos komisariate.