Tarnybinės uniformos išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas