LPVA Utenos filialo paklausimas dėl VRM pensijų mokėjimo tvarkos ir atsakymai į šį paklausimą.