LPVA ir Policijos departamento prie VRM bendradarbiavimo sutartis