Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Mažeikių filialo kolektyvas Laisvės gynėjų renginyje Seimo rūmuose

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas visiems filialams išsiuntė informaciją – programą ir pakvietė 2024 m. sausio 12 d. sudalyvauti Seime įvykstančiame renginyje Vilniuje, paminint Laisvės gynėjus. Eilė metų mažeikiečiai dalyvauja šiuose renginiuse. Rajono policijos komisariatai suteikia tokią galimybę, kuomet galime didesnis būrys būti renginiuose.

Renginys skirtas Laisvės gynėjams. Pagarba, nuoširdus bendravimas, prisiminimai. Susitikimais su kolegomis. Galėjom apsikabinti ir pasišnekučiuoti su Šilutės, Marijampolės, Panevėžio, Vilniaus, Utenos, Šiaulių, Klaipėdos, Jurbarko kolegomis.

Tegyvuoja ir teklesti per amžius nepriklausoma Lietuva.

Tebūnie amžiais gyvi mūsų krašto gynėjai.

“Ėi Mano Lietuva

Ką tu nori man šiandien pasakyt… “ D.Romas

Mažeikių LPVA filialo pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal Lais­vės gy­nė­jų die­nos minėjimas Ukmergėje