Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lais­vės gy­nė­jų die­nos minėjimas Ukmergėje

Sau­sio 12-ąją, Lais­vės gy­nė­jų die­ną, ukmer­giš­kiai tra­di­ciš­kai rin­ko­si prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo „Lithuania Restituta“. Jau tapusia tradicija į rikuotė buvo pakviesti ir Ukmergės filialo policijos veteranai. Dalyvavo Georgijus Smoliakas, Vidmantas Savilionis, Gediminas Čepelionis ir Valentinas Giriūnas. Čia Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos šauliai už­degė at­mi­ni­mo ir pagarbos aukurus žu­vu­sių­jų už mūsų visų Laisvę at­mi­ni­mui, žu­vu­sie­ji pa­gerb­ti ty­los minu­te.

LPVA Ukmergės filialo informacija

Atgal 2024-01-12 d. LPVA Utenos filialo veteranai lankėsi Seime, minėjome Laisvės gynėjų dieną