Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LPVA Vilniaus filialo 2021 metų ataskaitinis susirinkimas

2021-12-02 17:00 val. Vilniaus apskrities VPK posėdžių salėje, Birželio 23-sios g. 16, Vilnius įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo 2021 metų ataskaitinis susirinkimas. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 metais ataskaitinis susirinkimas dėl COVID-19 įvesto šalyje karantino neįvyko ir Vilniaus filialo nariams nebuvo išdalintos LPVA išleistos knygos „10 metų kartu“ bei jau buvo gauti pagaminti 2022 metų kalendoriai, nariai į susirinkimą buvo kviečiami atvykti nuo 16:00 val. Į ataskaitinį susirinkimą gyvai susirinko 38 nariai. Susirinkę buvo maloniai nustebinti Vilniaus AVP vadovybės vaišingumu, kadangi susirinkusiems buvo parengta kava, arbata ir įvairūs saldumynai. Vilniaus filialo „Finansų ministeris“ Jevgenijus Piulskis prieš susirinkimą dirbo net sušilęs: dalijo kalendorius, knygas ir rinko nario mokestį. Nuotaika buvo pakili. Į susirinkimą taip pat atvyko pats LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, kuris maloniai nustebino savo atvykimu visus filialo narius. Deja, dėl asmeninių aplinkybių šį kartą susirinkime negalėjo dalyvauti Vilniaus apskrities VPK viršininkas Saulius Gagas. Vietoje jo draugišku vizitu atvyko jo pavaduotojas, buvęs mūsų kolega iš Policijos departamento – Mindaugas Puskunigis. Susirinkimo darbotvarkėje buvo  3 pagrindiniai klausimai. Tai LPVA Vilniaus filialo veiklos ataskaita, Vilniaus filialo revizinės komisijos pirmininkės Danutos Lukoic finansinės veiklos audito ataskaita ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo klausimas. Susirinkimą atidarė Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas, kuris pristatė Valdybos pirmininką Vytautą Navicką ir filialo Valdybos narius. Prieš balsavimą naujam Vilniaus filialo nariui Sauliui Kielai buvo įteiktas nario pažymėjimas ir ženklelis. Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas paskelbė, kad susirinko daugiau nei pusė filialo narių, todėl susirinkimas įgavo savo galią. LPVA Vilniaus filialo 2021 metų veiklos ataskaitoje vadovas Vytautas Jonikas papasakojo apie tai, kad Vilniaus filialo nariai dalyvavo 2021 birželio 12 d. įvykusiame LPVA visuotiniame susirinkime. 2021 liepos 31 d. dalyvavo iškilmingame Medininkų tragedijos minėjime, kurį šiais metais organizavo Vidaus reikalų ministerija. Rugsėjo 17-19 vilniečiai aktyviai dalyvavo jau tapusiu tradicija – LPVA sąskrydyje Klaipėdos rajone, Karklėje. Spalio 4 d. filialo atstovai dalyvavo Angelų sargų šventės minėjime Policijos departamente, kur Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla net 7 LPVA vadovaujantiems darbuotojams įteikė naujo formato padėkas. Spalio 14 d. įvyko tradicinės LPVA ir Policijos departamento organizuotos šaudymo varžybos. Varžybos vyko naujai suremontuotoje Antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ šaudykloje. Policijos departamento prie LR VRM Žmogiškųjų išteklių valdybos Mokymų skyriaus patarėjas Petras Pranckūnas, turėdamas didelę patirtį tinkamai organizavo šaudymo varžybas ir surinko gerą teisėjų bei instruktorių komandą. Varžybose dalyviai rungėsi trijose grupėse: tarnaujantys senjorai, atsargos pareigūnai ir moterys. Varžybų atidarymo metu visus dalyvius pasveikino Petras Pranckūnas, Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir šaudyklos valdytojo Antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ vado pavaduotojas Aloyzas Mickus. LPVA Vilniaus filialo komandai atstovavo Arūnas Marcinkevičius (komandos kapitonas), plk. Jonas Grinevičius, Jevgenijus Piulskis ir Liucija Borusevičienė. LPVA Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas taip pat informavo susirinkimo dalyvius apie tai, kad Vilniaus filialo atstovai aktyviai dalyvavo parengiant Angelų sargų žemės sklypo perdavimą Vilniaus m. savivaldybei. Sklype planuojama įkurti Angelų sargų skverą ir pastatyti paminklą tarnyboje žuvusiems pareigūnams. Gruodžio 1 d. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje įvyko ekspozicijos „Tvirtai pasiryžta“ ekspozicijos uždarymas, kuriame ryškią kalbą pasakė mūsų filialo narys Petras Stankeras. Išnagrinėjus visus pranešimo  klausimus susirinkimas vienbalsiai pritarė LPVA Vilniaus filialo valdybos pirmininko Vytauto .Joniko pristatytai veiklos ataskaitai. Vilniaus filialo revizinės komisijos pirmininkės Danutos Lukoic parengtą finansinės veiklos audito ataskaitą perskaitė Vilniaus filialo valdybos narys Jevgenijus Piulskis. Pažymoje nurodyta, kad LPVA Vilniaus filialas griežtai laikosi finansinės drausmės ir lėšas naudoja apgalvotai ir ekonomiškai. Susirinkimas vienbalsiai pritarė LPVA Vilniaus filialo revizinės komisijos pirmininkės Danutos Lukoic finansinės veiklos audito ataskaitai. Ypač aktyvi diskusija vyko dėl policijos pareigūnų pensijų indeksavimo, kadangi nuo 2021-01-01 įsigaliojęs pensijų indeksavimo įstatymas pareigūnų pensijas indeksavo tik simboliškai, t.y. tik 2-3 Eur. Pareigūnų ir karių pensijų indeksavimo klausimu pasisakė ir LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Jis informavo susirinkusius apie Asociacijos vadovybės dalyvavimą kuriant palankesnį veteranams įstatymą dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo. Vytautas Navickas teigiamai įvertino LPVA Vilniaus filialo darbą, plačiau papasakojo apie Asociacijos veiklą ir problemas. Susirinkimo pabaigoje Vilniaus filialo pirmininkas Vytautas Jonikas įteikė padėkas aktyviausiems filialo nariams už indėlį į LPVA veiklą filialo nariams  Alicijai Zacharevič, Jevgenijui Piulskiui, Vytautui Bracui, Danutai Lukoit (bus įteiktas jai atvykus) ir Arūnui Marcinkevičiui. Po susirinkimo toliau diskusijos vyko prie kibinų ir karšto sultinio.

 

LPVA valdybos informacija

Atgal IŠ RENGINIO APIE RAŠANČIUS POLICIJOS PAREIGŪNUS, VETERANUS IR ŠIUOLAIKINIUS RAŠYTOJUS, KURIANČIUS POLICIJOS TEMA