Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LPVA Veteranų susitikimas Biržuose

2024 m. gegužės 9 d.  Biržų rajono  policijos komisariato (toliau-PK) salėje įvyko naujai įkurto LPVA Biržų filialo narių, PK darbuotojų susitikimas su Pirmuoju Policijos generaliniu komisaru, LPVA Garbės nariu Petru Liubertu, LPVA valdybos pirmininku Vytautu Navicku, LPVA revizinės komisijos pirmininku, LPVA Garbės nariu Stasiu Bunoku. Susitikime dalyvavo Biržų rajono PK viršininkas Deividas Valtaris, LŠS Alfonso Smetonos 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos vadas Vidutis Šeškas.

LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas savo pasisakyme supažindino su LPVA įkūrimo istorija, veikla, planais 2024-2025 metams, aptarė LPVA filialų bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, Biržų rajono policijos komisariatu, LŠS Biržų 501 kuopa, kitais partneriais. Informavo apie Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų projektą, kuriame numatyta, kad valstybinė ir Sodros pensijos veteranams nemažės, bus numatyta šių pensijų indeksavimas, pažymėjo apie VRM statute atkurtą Garbės atsargos pareigūno statusą, likusią medicininio aprūpinimo ir reabilitacijos socialinę garantiją. LPVA Biržų filialo pirmininkui Vyliui Tamulėnui įteikė LPVA Biržų filialo anspaudą, kitą asociacijos atributiką, Įgaliojimą atstovauti LPVA, filialo kompetencijos ribose, valstybinėse, savivaldybės, banko ir kitose įstaigose. Naujai priimtiems LPVA nariams įteikė pažymėjimus.

Asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas  už Policijos istorijos išsaugojimą, nuopelnus atkurtai Lietuvos policijai, LŠS Alfonso Smetonos 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos vadui Vidučiui  Šeškui įteikė Obelisko „Lietuvos Policijai-Angelams Sargams“ ženklą.

Pirmasis Policijos generalinis komisaras Petras Liubertas supažindino su LPVA veikla išsaugant Policijos istorinę atmintį. Pasisakyme pažymėjo apie LPVA iniciatyvas, didelį indėlį įsteigiant Lietuvos Policijos muziejų Vilniaus AVPK patalpose, įkuriant Angelų Sargų skverą Vilniuje, pasodinant Ąžuolų giraitę Panevėžyje, pastatant  Obeliską „Lietuvos Policijai-Angelams Sargams“ Kaune.

LPVA revizinės komisijos pirmininkas supažindino su LPVA veiklos ir finansinės kontrolės reikalavimais, filialo iždininkui įteikė tai reglamentuojančius normatyvinius dokumentus.

Biržų rajono PK viršininkas Deividas Valtaris pasisakė apie  bendradarbiavimą su LPVA  Biržų filialo veteranais , skirtas patalpas filialo veiklai, paramą, pagalbą.

LPVA Biržų filialo pirmininkas Vylius Tamulėnas padėkojo visiems susirinkusiems į susitikimą ir palinkėjo sėkmės asociacijos veikloje.

LPVA valdybos informacija

Atgal 2024 balandžio 16 d. įvyko LPVA Mažeikių filialo  ataskaitinis susirinkimas