Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Rokiškio, Utenos ir Zarasų filialų atsargos pareigūnai pagerbė 1941 m sovietinio teroro aukas, aktyviai dalyvavo Obeliuose organizuotose Birželio sukilimo 80-čio paminėjimo renginiuose.

Nešini Lietuvos policijos veteranų asociacijos vėliava dalyvavo iškilmingoje eisenoje Obelių mieste, kartu su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Reprezentaciniu pučiamųjų orkestru, kariais savanoriais, šauliais, Obelių ir  rajono bendruomenių atstovais. Policijos veteranai dalyvavo iškilmingoje  ceremonijoje Obelių miestelio kapinėse prie paminklo sovietinio teroro aukoms ir Birželio sukilėliams pagerbti. Rokiškio policijos veteranai šiltai sutiko  į renginį atvykus kolegas – Utenos (filialo vadovą Bronių Kunigėlį su kolega) ir Zarasų (Joną Buroką) policijos veteranus. Įteikė  jiems šviežutėlio, ką tik kopinėto medučio. Nuoširdžiai padėkojo už solidarumą, bendrystę, Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovavimą prasmingame renginyje.

Jonas Burokas prasmingos susitikimo proga kolegoms rokiškėnams padovanojo knygą „Zarasų krašto policijos istorija 1918 – 2019“, kurios sudaryme ir išleidime pats aktyviai dalyvavo. Obelių bendruomenės pirmininkas Virginijus Pupelis Lietuvos policijos veteranų asociacijai iškilmingai įteikė Padėką už aktyvų dalyvavimą renginyje.

 

 

 

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Rokiškio filialo vadovas  Stasys Meliūnas

Atgal 2021 metų birželio 23 dieną vyko Sovietinio teroro aukoms pagerbti ir 80-osioms birželio sukilimo metinėms paminėti skirti renginiai Rokiškio krašte.