Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2021 metų birželio 23 dieną vyko Sovietinio teroro aukoms pagerbti ir 80-osioms birželio sukilimo metinėms paminėti skirti renginiai Rokiškio krašte.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Rokiškio filialo pirmininko Stasio Meliūno kvietimu renginyje dalyvavo ir Utenos bei Zarasų filialų veteranai.
1941 m. Birželio 22 d., prasidėjus Sovietų sąjungos ir nacistinės Vokietijos karui, per Lietuvą nuaidėjo žiauraus teroro banga. Bijodami žmonių pasipriešinimo, siekdami nuslėpti tikrąją situaciją, Juodupės partiniai aktyvistai surinkinėjo iš žmonių radijo aparatus, juos baugino. Partiniams aktyvistams taip pat buvo liepta „sunaikinti pavojingus” juodupėnus, tarpukariu buvusius aktyvius bendruomenės narius, šaunius, savanorius. Per vieną dieną buvo areštuota ir nukankinta 13 Juodupės krašto vyrų.
Birželio sukilimo 80-ies metų sukakties minėjimas vyko Obelių senosiose kapinėse. Šio miesto gyventojai vieninteliai Lietuvoje 1942 m. birželio sukilimo aukų atminimą įprasmino didingu paminklu, skirtu Birželio sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms atminti, kuris 2014 m. iniciatyvių kraštiečių rūpesčiu buvo atstatytas.

LPVA Utenos filialo informacija     

 

Atgal Prasidėjus 2021 metams kolektyvuose vyksta ataskaitos už 2020 metus (Mažeikių filialas)