Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Rokiškio filialo ataskaitinis susirinkimas

Savaitgalyje vykusiame Rokiškio policijos veteranų susirinkime rajono policijos atsargos pareigūnai aptarė organizacijos veiklą praėjusiaisiais, 2018-taisiais metais.

Susirinkimas prasidėjo Tylos minute pagerbiant mirusiųjų policijos veteranų Šviesų Atminimą.

Veiklos Ataskaitą pristatė filialo vadovas Stasys Meliūnas. Skaidrėmis-fotografijomis iliustruotoje išsamioje ataskaitoje pristatyta įvairialypė rajono policijos veteranų veikla. Joje nemažai dėmesio skirta patirtiems įspūdžiams ir pasiektiems rezultatams Lietuvos policijos veteranų asociacijos vadovybės organizuotame Respublikiniame policijos veteranų sąskrydyje, vykusiame birželio mėnesį, pajūryje, Karklės poilsiavietėje. Sąskrydyje dalyvavusi gausi Rokiškio policijos veteranų komanda, tarsi paneigdama „senjorų“ amžių, demonstravusi pavydėtiną aktyvumą, jėgas išbandžiusi visose, be išimties, rūgtyse. Dvejose iš jų iškovojusi prizines vietas (komandinės estafetės rungtyje ir komandų vadovų rungtynėse). Prisiminta tai, kad sąskrydiečiams maloniausius įspūdžius palikęs ypač gražus, vasariškas oras, šilta, maloni jūra, puikus sąskrydžio organizavimas, savos komandos narių ir visų dalyvavusiųjų draugiškumas. Rokiškėnams taip patikusi sąskrydžio aplinka, kad jie, vieninteliai, iš visų dalyvavusiųjų komandų, pratęsę viešnagę prie jūros dar vienai parai. Atsisveikindami su pajūrio stovykla veteranai išreiškę norą dalyvauti panašiame renginyje ir kitą kartą.

Ataskaitoje daug dėmesio skirta Rokiškio filialo narių puikiai organizuotai iškylai plaustu Sartų ežeru, kur šauniai pailsėta, žavėtasi įspūdingais gigantiško Sartų ežero gamtos vaizdais, mėgautasi bendro stalo, įrengto tiesiog plausto denyje, įvairiausiais valgiais ir gardėsiais. Prisiminta viešnagė svetingų Kriaunų kaimo gyventojų sodyboje (veterano Edmundo uošvijoje), baigus kelionę plaustu. Čia iki vėlumos užsitęsę draugiški, malonūs pokalbiai, ragautas ką tik ant laužo iškeptas gardus šašlykas.

Ataskaitoje įvardinti respublikiniai renginiai, skirti Lietuvos policijos 100-mečiui paminėti, į kuriuos buvo pakviesti ir gausiai dalyvavo Rokiškio policijos atsargos pareigūnai. Pirmiausiai tai, šiai progai skirtas, iškilmingas, šventinis, įspūdingai organizuotas renginys Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje. Premjero ministro Sauliaus Skvernelio asmeniniu kvietimu šiame renginyje dalyvavo Rokiškio policijos atsargos pareigūnai: Roma Šakalienė, Zenonas Viduolis, Edmundas Bakšys, Stasys Meliūnas.

Kitas, įspūdingas renginys, skirtas Lietuvos policijos pareigūnams, Lietuvos policijos dienos proga, tai – iškilmingas šventinis koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje, į kurį Rokiškio policijos veteranai buvo pakviesti ir dalyvavo kartu su einančiais pareigas Rokiškio ir visos Lietuvos policijos pareigūnais ir jų šeimos nariais.

Filialo pirmininko Ataskaitoje buvo atspindėta ir kita policijos veteranų-rokiškėnų atlikta veikla ataskaitiniu laikotarpiu.

Finansinę metų ataskaitą pateikė filialo iždininkas Zenonas Viduolis.

Taip pat, pristatyta revizoriaus Revizinė filialo ataskaita.

Patvirtinus pristatytas ataskaitas, filialo vadovas padėkojo policijos veteranams už aktyvią veiklą praėjusiais 2018 metais, už šiltą bendravimą, už draugiškumą ir vieningumą atstovaujant organizaciją respublikiniuose renginiuose, už organizacijos puoselėjimą ir stiprinimą.

Policijos veteranų filialo pirmininkas Stasys Meliūnas, vadovaudamasis Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos sprendimu, įteikė asociacijos Atminimo ženklus „POLICIJAI 100“, už atliktą pareigą, indėlį atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę ir Lietuvos Policijos 100-čio proga, Rokiškio policijos veteranams: Raimundui Vaikučiui, Violetai Pavarotnikienei, Galinai Dilienei, Birutei Saplienei.

Taip pat, filialo vadovas Stasys Meliūnas, kiekvienam, susirinkime dalyvavusiajam policijos veteranui, linkėdamas stiprios sveikatos, optimizmo, aktyvios veiklos 2019 metais, įteikė Lietuvos Policijos departamento iniciatyva išleistą knygą „POLICIJAI 100“ ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos vardinį, sieninį kalendorių, veteranams „skaičiuojantį vien tik laimingas dienas“.

Rajono policijos veteranų visuotinį susirinkimą savo dalyvavimu pagerbė ir veteranus pasveikino Panevėžio apskrities policijos vyriausiojo komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis. Policijos veteranų vardu Stasys Meliūnas policijos komisariato viršininkui įteikė Lietuvos policijos veteranų asociacijos sieninį kalendorių, linkėdamas, kad šis kalendorius viršininkui skaičiuotų vien tik laimingas 2019-tųjų metų dienas.

Po oficialios, formalios susirinkimo dalies, policijos atsargos pareigūnai skirstytis neskubėjo, prie kavos ir arbatos puoduko, dar ilgai dalinosi gausiais, bendros, labai prasmingos, tarnybos policijoje prisiminimais, nuotykiais, taip pat, šių dienų aktualijomis.

Atsisveikindami kolektyviai fotografavosi šalia Lietuvos policijos veteranų asociacijos vėliavos. Nuoširdžiausiai, vieni kitiems, linkėjo stiprios sveikatos, puikios nuotaikos, tolimesnės bendrystės, aktyvaus dalyvavimo policijos veteranų organizacijos veikloje.

Atgal Atidaryta Lietuvos policijos veteranų asociacijos Marijampolės filialo būstinė