Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Atidaryta Lietuvos policijos veteranų asociacijos Marijampolės filialo būstinė

Vasario 23 d. Marijampolėje atidaryta Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) Marijampolės filialo būstinė. Atidaryme dalyvavo Savivaldybės merė Irena Lunskienė, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas bei tarybos narai, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys, kolegos iš Vilniaus, Lazdijų, Rokiškio, Vilkaviškio, Šakių, Kauno ir kitų LPVA filialų ir gausus būrys savivaldybės policijos veteranų.

„Džiaugiuosi, kad mūsų miesto policijos veteranais susibūrė bendrai veiklai ir aktyviai dalyvauja Lietuvos policijos veteranų asociacijoje. Ateityje linkiu vystyti bendradarbiavimą su policijos bendruomene, būti dar aktyvesniais visuomenės nariais, o bendra veikla tegul ne tik džiugina gražiais rezultatais, bet sudaro galimybes aktyviai dalyvauti įvairiose visuomeniniuose ir laisvalaikio renginiuose  ir jaustis reikalingais bendruomenės nariais“, – sakė merė Irena Lunskienė,

Atidarymo metu LPVA Marijampolės filialo valdybos pirmininkė Ramutė Kartavičienė dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šios gražios iniciatyvos- būstinės įsteigimo – įgyvendinimo ir pasidžiaugė, kad vyksta gražus visų asociacijos filialų veteranų bendradarbiavimas, kuris labai reikalingas įgyvendinant asociacijos tikslus ir vystant veiklą. Pirmininkės nuomone, biuro atidarymas ne tik suteiks galimybes aktyviau organizuoti filialo darbą, kuri reikalinga telkiant policijos veteranus bendrai veiklai, dalyvavimui renginiuose, bet ir prisidės stiprinant bendradarbiavimą tarp policijos pareigūnų, policijos veteranų ir visuomenės. Šiuo metu LPVA Marijampolės filialo veikloje dalyvauja 40 narių, kurių gretas ateityje turėtų papildyti ir daugiau savivaldybės policijos veteranų.

Lietuvos policijos veteranų tai savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, kuri vienija policijos veteranus, padeda išsaugoti veteranų ryšius su policija ir visuomene, propaguoti policijos profesines vertybes ir perduoti patirtį jaunesnei policijos pareigūnų kartai, rūpintis veteranų sveikata, ginti veteranų teises ir socialines garantijas, burti policijos veteranus dalyvauti aktyvioje veikloje, kuri didintų užimtumą ir sudarytų galimybes prasmingai praleisti laisvalaikį bei pagerintų veteranų gyvenimą.

Šalies savivaldybėse šiuo metu veikia 23 Lietuvos policijos veteranų asociacijos filialai, kurie vienija policijos veteranus, aktyviai dirba įgyvendindami savo organizacijos tikslus, organizuoja įvairius projektus ir renginius.

Atgal Atsargos pareigūnai spalio 22 -ją