Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2023 m. ataskaitinis susirinkimas

2024 m. kovo 22 d. Policijos departamento salėje vyko LPVA  ataskaitinis susirinkimas į kurį atvyko LPVA valdybos nariai, filialų atstovai, kviestiniai svečiai.

LPVA veiklos ataskaitą už 2023 m. ir asociacijos veiklos planus 2024 m. pristatė  LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, kuriems buvo pritarta. LPVA finansinę ataskaitą už 2023 m. pateikė Revizijos komisijos pirmininkas Stasys Bunokas, jai buvo pritarta.

Susirinkime dalyvavo ir pasisakė Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, VRM Medicinos centro direktorius Marius Buitkus, Policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Policijos departamento patarėjas Vladimir Banel.

Labai aktualiais Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo projekto klausimais pasisakė į susirinkimą pakviesta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pensijų skyriaus vyresnioji patarėja Svajūnė Gaidamavičienė. 

SADM atstovei susirinkimo dalyviai turėjo nemažai klausimų, iš kurių pagrindinis, tai ar pensijos nesumažės, ar toliau bus mokamos valstybinė ir senatvės pensijos. Pranešėja informavo, projekte siūloma, kad pensijos dydis nemažės, abi pensijos bus mokamos ir indeksuojamos-didinamos SODROS pensijų indeksu.

Susirinkime dalyvavo giminingų asociacijų atstovai, tai Kriminalinės policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Algirdas Matonis ir Pasieniečių klubo atstovas, LPVA narys Stanislovas Stančikas.

Už Policijos veteranų tradicijų išsaugojimą buvo įteiktos LPVA reprezentacinės plaketės LPVA  Alytaus, Kelmės, Rokiškio, Utenos, Varėnos, Zarasų, Šakių filialams. LPVA nariams, finansiškai parėmusiems obelisko Lietuvos Policijai statybą Kaune, įteikti obelisko atminimo ženklai. Vėliau vyko LPVA narių diskusijos LPVA veiklos klausimais.

Pasibaigus susirinkimui visus pradžiugino Policijos reprezentacinio orkestro ir dviejų solistų pasirodymas.

Vėliau, veteranai ir svečiai bendravo prie kavos ir arbatos puodelio, toliau aptarinėjo bendrus asociacijos veiklos reikalus, o svarbiausia, kad veteranams grąžintas Garbės atsargos pareigūno statusas.

LPVA valdybos informacija

Atgal Lietuvos policijos veteranų asociacijos Ukmergės filialo ataskaitinis 2023 m. susirinkimas