Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Ukmergės filialo ataskaitinis 2023 m. susirinkimas

2024-03-15 d. Ukmergės visuomenės sveikatos biuro salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) , Ukmergės filialo ataskaitinis 2023 metų visuotinis susirinkimas. Susirinkime iš 29- ių sąraše esančių narių, dalyvavo 15 narių.

Filialo pirmininkas Georgijus Smoliakas pristatė filialo veiklos ataskaitą už 2023 metus.

Visuotinio susirinkimo metu buvo aptarti šie klausimai:

1. Filialo revizorius Arvydas Paknys pristatė filialo finansinę ataskaitą už 2023 metus.

2.  Pasisakė Filialo valdybos nariai,  bei kiti filialo nariai.

3.  Aptarti filialo 2023 m. planai,  plėtra ir  renginiai.

     LPVA Ukmergės filialo pirmininkas, Georgijus Smoliakas, informavo apie vasarą  Mažeikių LPVA filialo organizuojamą LPVA sąskrydį. Pristatė planuojamus renginius:  išvyką kartu su Ukmergės policijos pareigūnais į spektaklį,  dalyvavimą talkoje „DAROM“ ir 2024-04-26d. Ukmergės PK organizuojamose šaudymo varžybose. Supažindino kokia tvarka Laisvės gynėjo statuso pripažinimo. Aleksandr Chilevič pristatė planuojamą vasaros edukacinę išvyką į Neringą. Susirinkimo pabaigoje LPVA Ukmergės filialo pirmininkas jubiliejaus proga, įteikė atminimo dovanas filialo nariui: Jonui Miškiniui.

LPVA Ukmergės filialo informacija

Atgal LPVA ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė