Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacija paminėjo įkūrimo 10-metį

2022 m. rugsėjo 2 d. Molėtų rajone, poilsiavietėje “ Rūta“ Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacija (toliau-LKPVA) paminėjo savo įkūrimo 10-metį.

Į renginį buvo pakviesti asociacijos steigėjai, nariai, IPA atstovai, LPVA (toliau-LPVA) valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, LPVA nariai, esantys, tuo pačiu ir LKPVA nariais.

Renginyje dalyvavo Lietuvos policijos Generalinis komisaras Renatas Požėla.

LKPVA valdybos pirmininkas Algirdas Matonis apžvelgė asociacijos veiklą, apdovanojo nusipelniusius LKPVA narius. 

Policijos Generalinis komisaras Renatas Požėla apdovanojo asociacijos steigėjus, kitus narius už aktyvią veiklą, paminėjo abiejų asociacijų paramą, pagalbą Lietuvos policijai.

Vytautas Navickas už bendradarbiavimą ir bendrų tikslų siekį įteikė suvenyrą Algirdui Matoniui su LPVA ženklu.

Įkūrimo 10-mečio proga, LKPVA išleido leidinį „Žmonės ir darbai“ apie asociacijos veiklą ir jos narius.

Pasibaigus minėjimui, šeštadienį-sekmadienį poilsiavietėje vyko LKPVA kultūriniai, sportiniai ir kiti renginiai.

LPVA valdybos informacija

Atgal Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Didieji atlaidai