Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2022-06-01 Mažeikių filialo renginiai

Vasaros metu geriausiais laikas leidžiamas su kolegomis. Tuomet ne tik susitinkam linksmiems, įdomiems pasibuvimas, bet pasveikiname ir filialo jubiliatus.

Birželio 11 d. važiojam į Bityną Klaipėdos apskrityje pas Gintautą ir Dalią Grigaičius. Turime transporto priemonę, kurią parūpino Gerimantas . Renginys su edukacine programa.

Liepos mėnesį prasideda Didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. Liepos 8 diena  yra paskirta Maldai už Policijos pareigūnus. Filialo nariai taip pat dalyvaus.

Liepos  11 d. vakaronė. Atėjusi vasara mus sukviečia puikiems susitikimams. Mūsų pasibuvimai būna gausūs, dalyvauja šeimos nariai, kolegos iš kitų rajonų .Šiais metais vėl rengiame mūsų kolegų Stanislovo ir Dalios sodyboje Reivyčių kaime.  Kaip jau esame įpratę sakyti – tai jau Tradicija !!

2022 gegužės 28 įvyko LPVA ataskaitinis.  Mažeikių filialo visas šimtas  narių atsakingai ruošėsi. Filialo nariai buvo informuoti, kad pagal galimybes turi dalyvauti metų  ataskaitoje. Kas negalėjo paliko savo įgaliojimus. Atstovauta už 44 narius.  10 filialo narių sudalyvavo ataskaitiniame, kuris vyko policijos departamento salėje. Gautoje LPVA pirmininko informacijos buvo nurodyta, kad policijos komisariatai parūpins transportą nuvažiavimui. Dėkui Mažeikių PK vadovams už bendrystę ir rūpestį. Ataskaitinis buvo rinkiminis. Po 3 metų dar trečiai kadencijai išrinktas Vytautas Navickas. Pristatė visų metų ataskaitą. Susirinkusiųjų įvertinta gerai.  Buvo malonu matyti, kad filmuotoje medžiagoje parodyta aktyvi mažeikiečių veikla.  Patvirtinta nauja valdyba, kurioje 5 nauji nariai. Du nauji LPVA  Garbės nariai: tai Vytautas Grigaravičius ir Stasys Bunokas. Abu verti pačių geriausių žodžių. Jiedu nusipelnę  mūsų visų pagarbos.

Ataskaitoje dalyvavo VRM pareigūnas, generalinis komisaras, svečiai.

Pirmininko pavedimu dar prieš  ataskaitinį gautas Arnausko Rimanto raštas, kad iki gegužės 9 d. filialai turime pateikti pasiūlymą (teikimą) dėl filialo vieno nusipelniusio nario paskatinimo Lietuvos policijos veteranų asociacijos, Vidaus reikalų ministerijos ar Policijos departamento teisėmis. Teikiant paskatinamuosius teikime būtina nurodyti skatinamojo gimimo datą, taip pat už ką siūlomas skatinti. Skatinimai būtų įteikiami 2022 m. gegužės 28 d. per Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinį rinkiminį susirinkimą.

Gegužės 6 išsiųsta į LPVA septyni eilės tvarka, pagal filialo narių įvertintus sąrašas.

VRM generalinio komisaro įsakymu buvo pareikštos 6 LPVA filialų nariams padėkos už bendradarbiavimą su policija. Padėka įteikta ir mažeikiečiui Albinui Sujetai.

Filialų pirmininkai iš pirmininko rankų gavo puikią dovaną su asociacijos išsiuvinėtu ženklu.

Sako, kad dabar jau bus tradicija ir po ataskaitinių mums koncertuos VRM pučiamųjų reprezentacinis orkestras. Puikias, senas, geras dainas atliko  Martynas Vilius pritariant ir orkestro dirigentui Eimantui  Anskaičiui .  Žinoma ir visi atsargos pareigūnai puikiai dainuodami, linguodami  pritarė.

LPVA pirmininkas dėkodamas orkestro  direktoriui Artūrui Maniušiu, bei jo kolektyvui  įteikė saldumyną, kuris tikrai suteiks nemažai jėgų,  prarandant  koncertų metu.

Namo niekas neskubėjo, dar prie kavos puodelio , pasišnekučiuodami atsargos pareigūnai bendravo.

Mažeikiečių laukė ilga kelionė namo. Aišku ,ji neprailgo. Mus lydėjo pakelėse nusėtų  geltonų žiedų jūra. Dalinomės įspūdžiais, nes buvo sutikę nemažą  būrį draugų.

Mažeikių  filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal PASIRAŠYTA MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTO PRIE KAM BEI LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS