Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2021 spalio 1 d. renginys Mažeikių policijos komisariate

Spalio 2-oji – Lietuvos policijos profesinė šventė. Jos išvakarėse pasveikinti Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnai, veteranai, darbuotojai, policijos rėmėjai.  Padėkota rajono veteranams, atsargos pareigūnams už aktyvią veiklą, bendrystę. Mažeikių filialo valdybos pirmininkei Danutei Mockienei įteikta gražaus dizaino padėka. Pristatant renginio dalyvius ir svečius buvo prisiminta policijos  istorija Lietuvos policijos tradicijos ėmė formuotis 1918-1924 m., kai Lietuvoje įkurta milicijos  organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir statutai. Pagrindiniai jų: 1920 m. gegužės 14 d. Milicijos įstatymas, 1935 m. gegužės 19 d. Valstybinio saugumo departamento statutas, Policijos aplinkraščių Sąvados ir Instrukcija policijos tarnautojams. Nuo 1924 m. policijos organizacija ne kartą keitėsi. Iš pradžių policijos reikalus tvarkė Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas. Vėliau jis buvo reorganizuotas ir 1935 m. sausio 1 d. įkurtas Policijos departamentas, kuriam priklausė viešoji arba tvarkos, geležinkelio, pasienio, privatinė ir vandens kelių policija. Kriminalinė policija veikė kaip atskira Valstybės saugumo departamento dalis. Pirmoji policijos šventė Lietuvoje švęsta 1921 m spalio 2 d. Atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava su devizu „Įstatymas ir teisėtumas“, atkurta Policijos diena – spalio 2-oji. Visiems esantiems atsargoje, Visiems Mažeikių filialo kolektyvo nariams, Visiems Lietuvos policijos veteranų asociacija nariams, Atliekantiems pareigą pareigūnams Profesinės šventės proga – sveikatos. Ir kaip sakoma Šypsena ir juokas yra vartai Pro kuriuos į žmogų ateina daug gerų dalykų Atverkime vartus ir juos įsileiskime   Mažeikių LPVA filialo informacija
Atgal Alvydas Sadeckas, Valdas Bartasevičius „Iš kriminalisto gyvenimo“