Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Šventinis renginys – paroda Mažeikių muziejuje 2021 rugpjūčio 24 d.

Pakanka retkarčiais mažai – Nuo vieno lašo tvinsta upė.

Apšviečia dieną spinduliai, Pažadina iš naujo būti.

Prisirpsta uogos raudonai Nors balto sniego buvo žiedas.

Išsiskleidžia nakčia sapnai Lakštingalom pakrantėj giedant.
 
Vadink gyvenimą mažu –Jis panašus į ledą ploną.

Jūratė Norvaišienė

 

Štai kokie Mes, sako buvę, o aš sakau – esantys. Metams bėgant mes vis tiek atrandam laiko  susitikimams.

Noras ir svajonė organizuoti šį renginį kilo jau prieš kelis metus. Galiu sakyti, kad šiandien Mindaugo, muziejininko Mindaugo, dėka mes susirinkome miesto Muziejuje. Paroda „Policija. Atminties puslapiuose“ skirta prisiminti veiklos akimirkas, įamžintas mūsų surinktose nuotraukose, aprašymuose ir prisiminimuose, kurie patalpinti muziejaus ekspozicijoje. Visą tai galime pamatyti, prisiminti, o kas tų laikų nežino ir susipažinti su surinktais eksponatais. Dalį eksponatų sudarė kolekcionieriaus Dano Janavičiaus surinkta  uniforminių kepurių, antsiuvų ir kitų policijos (milicijos) naudojamos technikos surinkta kolekcijos dalis.

Renginyje – parodoje dalyvavo LPVA Mažeikių filialo kolektyvo nariai, kolegų išėjusių anapilin šeimų nariai, Mažeikių policijos komisariato viršininkas Alfonsas Meškys, kiti kolegos.

Parodos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo kalbas pasakė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras  Liubertas, LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, Šiaulių filialo valdybos pirmininkas Aldividas Tručinskas, Telšių  filialo valdybos pirmininkas Sauginas Laurušonis.

Petras  Liubertas, kuris yra ir LPVA Laisvės gynimo komiteto pirmininkas, pasidalino prisiminimais apie praėjusi laikotarpį, kuris mums yra brangus bei muziejui paliko savo buvusią tarnybinę uniformą.

Renginyje, pristatydamas mūsų kolektyvą bei muziejui palikdamas dovanų, pasisakė ir LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, kuriam esame labai dėkingi. Kaip paminėjo savo kalboje Vytautas Navickas – tokia paroda Lietuvoje pirmoji.

Prisiminimais taip pat pasidalino ir svečiai  iš LPVA Šiaulių filialo kolegų, kalbėjo  Aldividas Tručinskas,  su dovanomis muziejui ir prisiminimais pasidalino ir telšiškis Sauginas Laurušonis.

Savo prisiminimais ir išgyvenimais pasidalinti sutiko ir tuometinio milicijos tardymo skyriaus viršininkas Jonas Paplauskis. Pažymėtina, kad šventėje dalyvavo ir aktyvūs mūsų garbino amžiaus kolegos, atsargos pareigūnai Steponas Builovas, atšventęs 87  gimtadienį,  Povilas Šiatkus 84 gimtadieni, Jonas Skėtrys 80 jubiliejų. LPVA Mažeikių filialas vienija 103 narius, tai nemažas ir aktyvus kolektyvas, per metus organizuojanti virš 20 renginių.

Paroda ir atsargos pareigūnų kolektyvų pasidžiaugė Mažeikių r. PK viršininkas Alfonsas Meškys. Jo dėka komisariate atnaujintas esamas muziejus, kuriame yra mūsų atsargos pareigūnų atnešti daiktai.

Renginio metu buvo pažymėta, kad šiais metais jubiliejus švenčia 20 atsargos pareigūnų, nepamirštas buvo ir gražų 50 jubiliejų atšventęs, buvęs apylinkės inspektorius, filialo narys,   Rimantas Gelžinis.

Visi kolegos pasveikinti su artėjančia profesine švente.

Du išmintingiausi mokytojai: gyvenimas ir laikas. Gyvenimas parodo kaip reikia vertinti laiką,

o laikas kaip reikia vertinti gyvenimą.

Norime padėkoti Mažeikių muziejaus direktoriui Vaidotui Balzeriui už parodos atidarymą, už mūsų visų sutikimą ir šiltą priėmimą. Tik visų muziejaus darbuotojų kruopštaus darbo ir atsidavimo dėka  mes galėjome prisiminti savo tarnybos metus ir visą istoriją.

Paroda veiks iki rugsėjo mėn. pabaigos.

Ačiū, kad vėl galėjome pasibūti kartu.

LPVA Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal Seime buvo minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 30-osios metinės