Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Šilutės filialo narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Rugpjūčio 12 dieną, į Šilutės rajono policijos komisariato salę rinkosi Lietuvos policijos veteranų asociacijos Šilutės filialo nariai. Čia vyko filialo narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą atvyko didžioji dalis esančių narių. Dalyvauti susirinkime buvo pakviestas policijos komisariato vadovas Remigijus Rudminas, tačiau dėl tarnybinių reikalų turėjo išvykti, susirinkime nedalyvavo. Dalyvauti susirinkime atvyko  policijos veteranų asociacijos revizinės komisijos pirmininkas Stasys Bunokas. Esamas valdybos pirmininkas Stasys Mickevičius pristatė metinę veiklos ataskaitą, filialo finansininkas Gediminas Černiauskas, pavadavęs revizorių, pateikė metinę finansinę ataskaitą. Valdybos pirmininku buvo pasiūlytas Stasys Juškevičius, kuris vienbalsiai buvo išrinktas naujuoju, policijos veteranų asociacijos Šilutės filialo pirmininku. Buvo išrinkta ir filialo valdyba, tai – Gediminas Černiauskas, Antanas Tubutis, Reda Jabitienė, Pranas Švytorius. Apie asociacijos veiklą, naujienas bei problemas papasakojo  svečias iš Vilniaus Stasys Bunokas. Jis taip pat keletui filialo narių įteikė atminimo dovanas. Susirinkimo metu buvo jaučiamos pakilios atsargos pareigūnų nuotaikos ir noras bendrauti, visi pritarė, kad reikia tęsti veiklą, įtraukiant ir jaunesnę veteranų kartą.

    LPVA valdybos informacija 

Atgal Lietuvos policijos veteranų asociacijos Ukmergės filialo narių kasmetinis vasaros susirinkimas