Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Pratybos „Perkūno bastionas 2022”

Š. m. rugsėjo 15 dieną Panevėžyje Krašto apsaugos ministerija kartu su Lietuvos kariuomenės Gynybos štabu suorganizavo pratybas „Perkūno bastionas 2022”, kurių tikslas buvo nustatyti kariuomenės vienetų ir valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų sąveikos ypatumus Panevėžio regiono teritorijoje. T. y. kaip vykdyti sąveiką ir keistis informacija mobilizacijos ir karo padėties metu, informuoti gyventojus priešiškoms jėgoms aktyviai veikiant informacinėje erdvėje, nustatyti galimas visuomeninių organizacijų pilietines iniciatyvas, remiant Gynybos pajėgų vienetų ir valstybės institucijų, įstaigų veiklą karo padėties metu.

 Minimose pratybose dalyvavo ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovai: Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkas Eugenijus Ušinskas ir skyriaus aktyvus narys Eugenijus Venskevičius. Pasisakymo ir diskusijų metu buvo pristatyta galima policijos veteranų pagalba mobilizacijos ir karo padėties metu Panevėžio krašte. Turint omenyje policijos veteranų kaip buvusių statutinės organizacijos narių, įgytą patirtį, atitinkamą paruošimą ir įgūdžius, policijos veteranai galėtų paremti policijos padalinius teritorijoje, padedant užtikrinti viešąją tvarką, fiksuojant ir dokumentuojant nusikaltimus, renkant informaciją, užtikrinant saugų eismą ir kt.

LPVA Panevėžio filialo valdybos pirmininkas Eugenijus Ušinskas

Atgal Teisingumo saugojimo diena Šiluvoje