Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Policijos Veteranai pasveikino Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo Pirmininką Vytautą Landsbergį

Lietuvos Policijos veteranų asociacijos atstovai, dalyvaujant Pirmajam Lietuvos Policijos Generaliniam komisarui Petrui Liubertui, LPVA Valdybos pirmininkui Vytautui Navickui, kartu su Lietuvos Policijos Generalinio komisaro pavaduotoju Sauliumi Tamulevičiumi pasveikino Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį Jubiliejinio 90-ojo gimtadienio proga.

Vytautas Landsbergis, kartu su Vidaus reikalų ministerijos vadovybe iniciavo, kad 1990 m. gruodžio 11 d. būtų priimtas Lietuvos Respublikos Policijos Įstatymas, ko pasėkoje 1991 m. rugsėjo 1 d. buvo baigta milicijos reorganizacija į Policiją. Asmeniškai prisidėjo prie Policijos   teisinės bazės kūrimo, modernizavimo ir materialinio aprūpinimo.

1991 m. spalio 2 d. švenčiant pirmąją Lietuvos Policijos dieną, dalyvaujant Vytautui Landsbergiui, Vilniaus Arkikatedroje buvo pašventinta  pirmoji Lietuvos Policijos vėliava.

Iniciavo kritusių už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, Medininkuose žuvusiųjų Policijos pareigūnų atminimo įamžinimą, dabartiniame „Angelų sargų“ skvere Vilniuje.

Po tradicinių jubiliejinių palinkėjimų, apsikeista nuomonėmis apie Nepriklausomybės apyaušryje padarytą reikšmingą milicijos-policijos pasirinkimą eiti kartu su Tauta. Jubiliatas pasidžiaugė, kokį didžiulį progresą padarė Lietuvos Policija, tapusi Europos Sąjungos šiuolaikine valstybine teisėsaugos institucija ir padėkojo už parodytą dėmesį.

LPVA Valdybos informacija

Atgal Sveikinimas Vytautui Jonikui