Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Obelisko pristatymas visuomenei Kauno miesto savivaldybėje 2023-06-27

Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) ir Policijos departamento (toliau – PD) idėjo įgyvendinimas Kauno mieste pastatyti Obeliską Policijai „Ginti, Saugoti, Padėti“ jau vyksta. Pagal LPVA ir Kauno miesto savivaldybės susitarimą Obeliskas turėtų būti pastatytas iki 2023 m. spalio 2 d. Jis yra skirtas pagerbti Policininko profesiją, kiekvieną esamą ar buvusį policininką. Viešas naujojo akcento pristatymas vyko birželio 27 d. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje. Svarstyme dalyvavo LPVA valdybos pir – mininkas Vytautas Navickas, LPVA garbės narys – buvęs Policijos generalinis komisaras Vytautas Griga – ravičius, buvęs Policijos generalinio komisaro pavaduotojas, LPVA narys Liutauras Vasiliauskas, Policijos vyriausiasis kapelionas Algirdas Toliatas, LPVA valdybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Jonikas, didelis būrys LPVA ir IPA narių, policijos veteranų iš Vilniaus ir Kauno, Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas, kiti dirbantys Kauno AVPK darbuotojai, Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, du Kauno miesto tarybos nariai, visuomenės ir žiniasklaidos atstovai.
Pristatymą pradėjo projekto vadovas Kęstutis Mikšys ir Kauno m. savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas. Pasisakė Obelisko autorius skulptorius Arūnas Sakalauskas. Vizualiai buvo pristatytas Obelisko maketas.
Paminklo pagerbti Policininko profesiją idėją ir istoriją pristatė LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Jis informavo, kad 2016 m. Lietuvos policijos veteranų asociacijoje buvo svarstomi Policijos istorinės atminties klausimai. Buvo konstatuota, kad nėra akcento policijos profesijai, policijos veteranams, dirbantiems policijos pareigūnams, būsimiems policininkams, todėl buvo nutarta kreiptis į Alytaus ir Kauno miestų savivaldybes su prašymu rasti viešąją erdvę ir bendromis jėgomis pastatyti Obeliską Policijos profesijai pagerbti. Po diskusijų, pritarus Policijos pirmajam generaliniam komisarui Petrui Liubertui, buvusiam generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui, policijos veteranų bendruomenei, Policijos departamento vadovybei, buvo kreiptasi su prašymu į Kauno miesto savivaldybę. Nuo to laiko
iki šiol ir vyksta bendradarbiavimas vystant šį projektą. Obeliskas dedikuotas artėjančiam Lietuvos Policijos vardo šimtmečiui. Nors milicininkai savanoriai atsirado jau nuo 1918 m., bet tik 1924 m. sausio 1d. organizacija oficialiai buvo pervardinta į Policiją.
Nuo 1990 m., vykdydami tarnybines pareigas, žuvo 36 policijos pareigūnai, šimtai buvo sužaloti. Kiekvieną dieną policininkai atlieka savo pareigą – saugo, gina Lietuvos žmones, užtikrina viešąją tvarką, tiria nusikaltimus. Policijos veteranų asociacija atidarė banko sąskaitą finansinei paramai Obelisko statybai rinkti. Pagal projektą numatyta, kad 15 procentų nuo bendros projekto vertės sudaro paramos finansinės lėšos. Prisidėti gali visi, kas pritaria ir palaiko šį kilnų sumanymą. Policijos bendruomenė prašo visų geranoriškumo, supratimo ir sutarimo Obelisko statymo klausimais.
Susitikimo metu pasisakė ir Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas, kuris pabrėžė, jog tai bus ne tik pagerbimas bei kultūros puoselėjimas, bet ir pareigūnų gerumo, jų tarnybos esmę – ginti, saugoti, padėti, o taip pat globoti bendruomenės narius išraiška. „Tai – ženklas, kad mums yra svarbu kurti visuomenę kartu“, savo kalbą baigė kunigas Algirdas Toliatas.
Buvęs Policijos generalinis komisaras, LPVA garbės narys Vytautas Grigaravičius, akcentavo, kad „Paminklas statomas ne Matijošaičiui. Garbė Kaunui, kad toks Obeliskas bus pastatytas“. Kauno APVK viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Remigijus Stukas, Kauno visuomenės atstovas, policijos veteranas Danielius Bučinskas savo pasisakymu pritarė Obelisko statybai pagal projektą numatytoje vietoje – Laisvės alėjos ir Vytauto prospekto gatvių sankirtoje esančiame skvere.
Keletas kitų pasisakančiųjų Obelisko policijos profesijai pagerbti statybai iš esmės pritarė, tačiau siūlė rasti kitą viešąją erdvę jo statybai, kai kam nepatiko Obelisko maketas.

Po diskusijų daugelis dar diskutavo grupėse. Kauno visuomenei buvo nauja patirtis, kad i dėja kilo ir ją finansiškai remia visuomeninė organizacija – Lietuvos policijos veteranų asociacija, policijos pareigūnai, veteranai, bičiuliai, visuomenės atstovai.

LPVA valdybos informacija

Atgal Statusas ,, Laisvės Gynėjas “