Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Medininkų žudynių tragedijos 30-ųjų metinių minėjimas 2021-07-31

2021-07-31 (šeštadienį) Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai iš Vilniaus bei Ukmergės susirinko Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Čia paminėti Medininkų tragedijos 30-sias metinės atvyko Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas, buvęs Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kitų žinybų atstovai.

Rikiuojantis iškilmingai minėjimo eisenai ir esant dar keletai minučių, LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas su Vytautu Joniku pasikvietė pokalbiui į veteranų ratelį  Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę. Vytautas Jonikas supažindino Vidaus reikalų ministrę su LPVA aktyviausiais ir žinomais visuomenei nariais, buvusiais: Pirmuoju policijos generaliniu komisaru Petru Liubertu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Stanislovu Stančiku, Valstybinės automobilių inspekcijos viršininku pulkininku Jonu Grinevičiumi, Policijos departamento Kelių policijos Valdybos viršininku Ramučiu Oleka, Ukmergės filialo vadovu Georgijumi Smoliaku ir kitais veteranais. Rikiuojantis iškilmingoje kolonoje LPVA narius pasveikino Policijos vyriausiasis kapelionas Algirdas Toliatas.

Susirinkus ceremonijos dalyviams kolona patraukė prie Medininkų žudynių tragedijos memorialo, kur palaidoti 1991 m. liepos 31-ąją, ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje per omonininkų išpuolį nužudyti septyni muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai:

  1. Mindaugas Balavakas,
  2. Algimantas Juozakas,
  3. Juozas Janonis,
  4. Algirdas Kazlauskas,
  5. Antanas Musteikis,
  6. Stanislovas Orlavičius,
  7. Ričardas Rabavičius (dėl šautinių žaizdų galvoje mirė ligoninėje rugpjūčio 2d. )

Susirinkusieji tylos minute pagerbė už Lietuvos nepriklausomybę kritusius pareigūnus, vieningai nulenkė galvas ir padėjo gėles prie memorialo ir ant kapų. Po minėjimo ceremonijos vedantysis Gintaras Mikalauskas visus pakvietė 11:15 val. susitikti prie Medininkų memorialo.

Iškilmingame minėjime prie Medininkų memorialo pasisakė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, buvęs Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis bei žudynių  metu išgyvenęs Tomas Šernas.

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė savo kalboje pažymėjo:

„Sunku patikėti, kad nuo žiaurios Medininkų tragedijos prabėgo jau trys dešimtmečiai. Tai buvo kruvina okupantų, prarandančių įtaką, konvulsija. Jie naktį sušaudė neginkluotus žmones, narsiai tarnavusius savo Tėvynei. OMON’o smogikai bandė pademonstruoti savo jėgą, tačiau iš tiesų tai tebuvo iš bejėgystės kylančio smurto protrūkis. Norėta įgąsdinti, bet tai tik dar labiau sutelkė ir paskatino Lietuvą rūpintis savo sienų ir žmonių saugumu. Deja, ir po trisdešimt metų tenka gyventi agresyviai nusiteikusio režimo kaimynystėje. Vėl tenka rūpintis užkardų stiprinimu ir vėl esame dažniausiai puolami naktį – tik šįsyk kuriant dirbtinį nelegalios migracijos maršrutą“, – sakė premjerė.

Premjerė pabrėžė, kad per trisdešimt metų Lietuvos valstybė gerokai pasikeitė. Anuomet Lietuva siekė, kad ją pripažintų kitos valstybės, mokėsi saugoti savo sienas, kurti politines institucijas, tarėsi dėl viešojo gyvenimo taisyklių. Šiandien jau turime gana solidų savarankiško gyvenimo stažą, priklausome galingiausių pasaulio valstybių „klubams“ – Europos Sąjungai ir NATO. „Tiek tada, tiek dabar mūsų didžiausia stiprybė – tai žmonės, kurie tarnauja Tėvynei, aukojasi už ją. Labai svarbu niekada nepamiršti savo didvyrių, tikrųjų valstybingumo atramų. Kaip ir mokytis iš skaudžių istorijos pamokų, neprarasti budrumo ir dėti visas pastangas, kad tokios tragedijos niekada nepasikartotų. Šiandien būdami Medininkuose, amžinai gyvos tragedijos vietoje, dėkojame gerbiamam Tomui Šernui ir su didele pagarba prisimename septynis jo bendražygius, nužudytus savo poste. Jų atminimas visada išliks gyvas“, – pabrėžė Ministrė Pirmininkė.

Po Medininkų žudynių 30-čio minėjimo LPVA Valdybos nariai ir svečiai susirinko LPVA būstinėje, kur advokatas Arūnas Marcinkevičius supažindino narius su Medininkų žudynių bylos ypatumais, atsakė į klausimus.

Kritusių atminimas visuomet liks mūsų širdyse.

 

LPVA valdybos informacija

Atgal LPVA Mažeikių filialo vakaronė