Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Tradiciška Mažeikių filialo kolegų vasaros vakaronė

…ir staiga supranti,

Kad tau nieko daugiau ir nereikia,

Kol eini, kol matai, kol girdi

Kol gali apkabint savo vaiką,

Ir rytais vis pažadina

Gervių vestuvinis šokis,

O šalia yra tie, kuriuos matant

Tu nori šypsotis,

Kol diena dar tavęs

Pasiimt su savim nepamiršta,

O gyvenimo kelio duobes

Suskaičiuoti

Užtenka vienos rankos pirštų,

Ir saulėlydis toks panašus

Į aguonų pražydusį lauką…

… ir staiga supranti-

Tu turi šitiek daug…  /L.V./

2022 liepos 9 , tradiciškai vasaros kolegų vakaronė ir vėl  pas atsargos pareigūną Stanislovą ir Dalytę Miulskius , Aludarių 23. Keturiolikti metai, kai mes kartu!

  Puikus kolektyvas su šeimos nariais rinkomės šeštadienio popietę. Kad būtų linksmiau ir galėtume sušokti šokį, buvo ir muzikantai. Daugiau nei puse šimto žmonių galėjom pasibūti, pasikalbėti, pasveikinti.

Mūsų filialas visada turi svečių.  Ir šis kartas ne išimtis. Kolega, dirbęs ir Mažeikiuose, buvęs Akmenės PK viršininkas Vytautas Zubovas, buvęs mažeikietis, dabar gyvenantis Kauno rajone, atsargos pareigūnas, kolekcionierius Algimantas Šiuipys, Telšių PK atsargos pareigūnė, menininkė Audronė Laurinavičienė, pasipuošusi tauriniais rūbais ir atvęžusi savo pieštus paveikslus leido mums pasidžiaugti.

Skambant  dainai  “Už  strazdo giemę” klausant žodžius “..mes sėdime prie stalo vakare, dalinamės vienintele taure, ji sukasi ratu primindama kad mus nedaug ,bet mes kartu….sklinda bičiuliška kalba….už bėgančius metus, už tai kad nieko naujo ir kitaip nebus taurė lai ši bus, taurė lai ši bus…”širdis drebino prisiminimai ir laikas kartu su visais ir su tais kurių kartu nebėra.

Tylos minute pagerbti kolegos išėję anapilin.

Geras oras, nuostabi gamta, autentiški namai, kurios puoselėja Albino Liutkaus dukra Dalia su šeima visada yra atgaiva mūsų širdims.

Stalas buvo nukrautas įvairiais valgiais.  Mūsų Romualdas Statkus su Virgute virė didžiausią katilą šiupinienės, Almontas Maskoliūnas skanią žuvienę, Eimantas Marcinkevičius kepė ypatingo skonio kepsnius. Visi vaišinosi pasvalietišku alumi.  O linksma ir tranki muzika visus kvietė šokiui.

Pasveikinti jubiliatai: Pranas Špokauskas, Vidmantas Mickus.  Palinkėta gražių metų, skaitant Audronės eilėmis.

Padėkos už gerumą, kolektyviškumą, atsakingumą : Vidmantui M., Stasiui ir Aldutei P., Artūrui G., Kęstučiui K., Ildefonsui K., Virgilijui G., Almontui M., Kostui ir Mildai S., Eimantui M., Romualdui ir Virginijai, sodybos šeimininkams ir visiems, kas randa laiko ir noro  būti kartu.

Už vakaro aktyvumą padėkos įteiktos: Kęstučiui už dainas, Artūrui už paveikslavimą, Daliai ir Stanislovui už puikų priėmimą.

Vakaras netruko ateiti, o kartu sutema.

Visada širdis yra pilna gerų emocijų, o išsiskyrimas būna  ilgesio pilnas.

Lauksim kito renginio.

Filialo valdybos pirmininkė   Danutė Mockienė

Atgal Medininkų žudynių 31-ųjų metinių minėjimo renginiai