Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Prisiminti buvę kolegos…

2023 m. spalio 25 d. rinkomės Šv. Maldai už kolegas būvusius pareigūnus į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Šv. mišias laikė Klebonas Gintaras Lengvinas, vikaras Antanas Mačius ir  mišiom patarnavo Lukas. Dėkui už širdingą maldą, kuri buvo už kiekvieną  a.a. pareigūną. Mano sąrašas buvo ilgas, 91 kolega palikęs šį pasaulį. Bet kiekvienas likęs mūsų atmintyje, mūsų širdyse.  Klebonas Gintaras meldė šv. Maldą, jo žodžiuose buvo nuostabūs, graudeno ne vieną ir skruostais riedėjo ašaros.

Jau tradicija tapusi Šv. Malda bažnyčioje, kuomet kunigas Gintaras šiltai mus priima. Iki pat renginio pabaigos būna kartu su mumis.

Bažnyčios jaunieji choristai su  savo mokytojomis ne tik bažnyčioje giedodami, davė mums visiems gražų pasibuvimą, bet ir būnant  bažnyčios parapijos salėje padėjo mums kartu praleisti laiką, prisimenant kolegas, tarnybos draugus. Dainavome visi Vytauto Kernagio dainas.

Kas, jei ne mes patys, artėjant visų Šventųjų dienai galime susirinkę pabūti kartu Šv. Maldoje.

Į bažnyčią rinkosi atsargos pareigūnai, jų šeimos nariai ir žinoma, visi artimieji tų, kurių jau niekada su mumis nebebus.

Džiaugiausi matydama Marytę Tendziagolskienę su dukra Ingute ir anūku, Nastutę Andersonienę, Danutę Kvederienę su dukra, Romualdą Jakštienę, Kristinutę, Sigutę Milienę, Toma Čyžą su Audra, Sigutę Rapalienę, Editą, Iną, Daliną, Jeleną, nes jų vyrai , o  mūsų kolegos  išėję ten, iš kur negįžtama.

Prisimindami kiekvieną, kurio mes nebegalime apkabinti, galėjome matyti foto filme. Geri prisiminimai, pasakojimai ir laikas kartu su visais susirinkusiais  tirpte tirpo.

Negaliu nepadėkoti Marytei T., Danutei K., Romai J., Sigai R., Sigai M., už jų nuoširdumą.

Karšta arbata, pyragaičiai ir buvimas vieni šalia kitų, toks buvo šis atminties vakaras.

Dar kartelį apsikabinę vieni kitus, atsisveikindami  išsiskyrėme.

LPVA Filialo valdybos pirmininkė  Danutė Mockienė

Atgal Klaipėdos veteranų ir TPA Klaipėdos poskyrio narių išvyka į Anykščių miestą bei Taujėnų dvarą