Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo sveikinimas

Gerbiami Broliai ir Sesės Šauliai, Bendražygiai ir Bandraminčiai,

Lietuva – akmuo prie slenksčio seno

Ir lietaus lašelis debesų.

Lietuva – ugnis, kurią kūrenom

Ir kurioj sudegsime visi.

Ir tenai, kur po visų klajonių

Žemėn atguls mano galva,

Nerašykit mano vardo, žmonės,

Parašykit, žmonės, LIETUVA!

                    (Jonas Strielkūnas)

Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo 104-ųjų metinių proga. Būkime verti savo protėvių! Nepraraskime optimizmo ir tikėjimo šviesia Lietuvos ateitimi.

Dvasinio tvirtumo ir kilnaus ryžto tarnaujant Lietuvos labui!!!  

Su šauliška pagarba
Stasys IGNATAVIČIUS
LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidentas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius

Atgal Sveikinimas Vasario 16- osios proga