Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LPVA Utenos filialo visuotinis rinkiminis susirinkimas

2021-08-21 Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filiale įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.  Utenos AVPK vadovas Vytautas Vaiškūnas remia Utenos filialą, todėl nariai rinkosi į Utenos VPK salę. Iš 46 narių susirinko 20 veteranų, o 18 balsų buvo pateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių pagrindu. Utenos filialo valdybos pirmininkas Bronius Kunigėlis apžvelgė paskutinių 2-jų karantininių metų veiklos apžvalgą. Ataskaitą susirinkimas įvertino gerai. Revizinės komisijos pirmininkas Petras Kuliešius pristatė filialo finansinės veiklos ataskaita. Ataskaita taip pat vienbalsiai buvo įvertinta teigiamai.

Susirinkime dalyvavo ir pasisakė Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas. Jis savo pasisakyme pasidžiaugė Utenos filialo veikla. Supažindino visus su LPVA veikla ir šiuo metu atliekamais darbais. Broniui Kunigėliui primygtinai paprašius atsisakyti filialo vadovo pareigų, į šį postą po ilgų diskusijų vieneriems metams išrinktas didelę vadovavimo patirtį turintis Ričardas Ramoška. Pavaduotoju papildomai išrinktas  Valdas Bivainis, valdybos nariais: Vladas Šalgunovas, Petras Lesmanavičius, Andrius Baliuckas, Dalia Skeberdienė ir Petras Kuliešius.

Ričardas Ramoška, kaip jaunas LPVA Utenos filialo narys  sutiko šias pareigas eiti vienerius metus iki kito visuotinio susirinkimo, prašydamas jam nuolatos teikti pagalbą ir paramą naujame darbo bare.

Bronius Kunigėlis ir LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Jonikas pasveikino naujai išrinktą vadovą, įteikė jam knygas: Lietuvos policijai 100 ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos 10 metų kartu ir palinkėjo sėkmingo darbo, naujų idėjų ir naujai išrinktai valdybai aktyviai prisidėti prie darbų tęsimo, energijos.

Revizoriumi išrinktas Virgilijus Vaitkūnas.

Vytautas Jonikas padėkojo Broniui Kunigėliui už didelį indėlį į LPVA ir Utenos filialo veiklą, nuveiktus darbus ir įteikė LPVA valdybos pirmininko Vytauto Navicko padėką ir dovaną.

Petras Kuliešius  palinkėjo sveikatos, nepamiršti filialo reikalų ir įteikė puokštę rožių.

Bronius Kunigėlis visiems dalyvavusiems susirinkime įteikė atminimui po puodelį ir rašiklį su LPVA Utenos filialo atributika.

Utenos filialo informacija.

Atgal Seimas įteisino Laisvės gynėjo teisinį statusą