Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LPVA Ukmergės filialo ataskaitinis 2021 metų visuotinis susirinkimas

2022- 03-04 d. 17:00 h. Ukmergės visuomenės sveikatos biuro salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos „ LPVA“ , Ukmergės filialo ataskaitinis 2021 metų visuotinis susirinkimas. Susirinkime iš 32- ių sąraše esančių narių , dalyvavo 19 filialo nariai.
Darbotvarkė :

 1. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai .
 2. Filialo pirmininko Georgijaus Smoliako veiklos ataskaita už 2021 metus.
 3. Filialo revizoriaus Valentino Giriūno finansinė ataskaita už 2021 metus .
 4. Pasibaigus filialo valdybos kadencijai , naujos filialo valdybos rinkimai .
 5. Valdybos , filialo narių bei svečio pasisakymai. 2022 m. planai , plėtra, projektai ,
  renginiai.
  Filialo pirmininkas Georgijus Smoliakas apžvelgė filialo veiklą 2021 m.
  Išrinkta nauja filialo valdyba, sekantiems trejiems metams :
  Georgijus Smoliakas – valdybos pirmininkas
  Sigitas Lapka – valdybos sekretorius
  Raimondas Butrimavičius – filialo iždininkas

Gediminas Čepelionis – atsakingas už filialo narių saviveikla.
Aleksandr Chilevič – atsakingas už edukacines išvykas.

LPVA Ukmergės filialo informacija

Atgal LPVA Panevėžio filialo nariai prisijungė prie pagalbos Ukrainai ir jos žmonėms akcijų