Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LPVA ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

 

Gerbiamieji Policijos Veteranai

Baigiasi Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) valdybos ir valdybos pirmininko veiklos kadenciją.

LPVA valdybos 2022 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 2022-03 priimtas sprendimas 2022 m. gegužės 28 d. /šeštadienį/ Policijos departamente pravesti LPVA ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.

DARBOTVARKĖ

Balsavimo teisės perleidimo sutartis

Kad LPVA susirinkimas būtų laikomas įvykęs, būtinas LPVA narių kvorumas, todėl kviečiame dalyvauti susirinkime arba turėti įgaliojimus atstovauti filialų narius LPVA ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Negalinčių dalyvauti susirinkime narių, prašome užpildyti Įgaliojimą atstovauti.

Policijos įstaigos suteiks pagalbą transportu, atvykstant į susirinkimą.

Mūsų Jėga-Vienybėje.

LPVA valdybos pirmininkas  Vytautas Navickas

 

 

 

Atgal Lietuvos policijos muziejus