Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJOS FOTOGRAFIJŲ KONKURSUI ,,MES GALIM“ PASIBAIGUS

Fotografavimas šiuo metu tapo tokiu techniškai lengvu veiksmu, kad neretai vos ne kiekvienas, turintis bent jau mobilųjį telefoną, gali pasijausti vos ne tikru profesionalu! Fotonuotraukų pilna socialinė erdvė ir mūsų asmeniniai virtualūs archyvai – neretai su pakrypusiais horizontais, išplaukusiais objektais, tik patiems fotografavusiems suprantama nuotraukos idėja…Ir nieko čia baisaus – kiekvienas laisvas matyti ir kurti meną pagal savo supratimą. Reikia pasidžiaugti, kad ir mėgėjai fotografai neretai „pagauna kadrą“ – pavyksta savitos kompozicijos, su gera emocija, savito techninio sprendimo, fiksuojanti svarbų įvykį fotografija, kuri suprantama ir patraukli visiems, ją žiūrintiems…

Įvertinusi tai, kad erdvės fotografijai yra neaprėpiamos, Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) valdyba nuo 2023 m. vasario 1 d. paskelbė pirmąjį fotografijų konkursą „Mes galim“. Konkurso nuostatuose buvo numatytos dvi fotografijų kategorijos: teminė –  Lietuvos policijos veteranų gyvenimo akimirkos, bei laisva, kurioje buvo kviečiama stabtelėti, fotografuojant peizažus, portretus ir pan.

Konkursui 16 LPVA narių iš įvairių filialų pateikė iš viso 131 fotografiją. Aktyviausiai konkurse dalyvavo Mažeikių filialas – nenuostabu, kad ir tarp įvertintų kolegų mažeikiškių yra daugiausia!

Nebuvo lengva užduotis vertinimo komisijai atrinkti pačias geriausias fotografijas, nes meninei saviraiškai vienos formulės nepritaikysi – atrodo ir viena, ir kita patraukia akį, bet kiekvienoje kategorijoje gali būti skiriamos tik trys prizinės vietos. Taigi, komisijos nariai sutarė fotografijas vertinti balsų dauguma ir taip nustatyti nugalėtojus ir pažymėti daugiau kolegų darbų, kurie išsiskyrė bendrame konkurso paveiksle. Taigi, buvo nuspręsta laimėtojais paskelbti:

Teminėje kategorijoje (Lietuvos policijos veteranų gyvenimo akimirkos)

1 vieta – ,,Protmūšis“ – Danutė Mockienė (Mažeikių filialas);

2 vieta – ,,Žemaitijos žemėje“ – Alvydas Petrikas (Mažeikių filialas);

3 vieta – ,,Pagarba“ – Vytautas Jurkevičius (Kauno filialas).

Laisvoje kategorijoje (Stabtelėjimai):

1 vieta – ,,Ateina ruduo“ – Gintautas Seibutis (Utenos filialas);

2 vieta – ,,Susirinkom palydėti saulės“ – Artūras Giržadas (Mažeikių filialas);

3 vieta – ,,Karšta vasara“ – Kęstutis Krencius (Mažeikių filialas).

Be to, vertinimo komisija įvertinusi meninę pateiktų konkursui fotografijų vertę, siūlo skirti paskatinimo diplomus Danui Janavičiui (Mažeikių filialas), Vytautui Šakėnui (Panevėžio filialas) ir Josifui Urbanui (Vilniaus filialas).

Taip pat vertinimo komisija atrinko fotografijas, kurias tikslinga, nurodant autorystę, naudoti nekomerciniais tikslais (eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje, socialinėse reklamose ir pan.) bei reklamuojant Lietuvos policijos veteranų veiklą:

– Adelė Stončiuvienė (Mažeikių filialas) – ,,Iš sraigių gyvenimo“, ,,Susitikom“;

– Vytautas Šakėnas (Panevėžio filialas) – ,,Bučinys“, ,,Mostaras. Bosnija ir Hercegovina“,,,Vakaras prie Galuonų“;

– Albertas Vizbaras (Vilniaus filialas) – ,,Kernavė“;

– Alvydas Petrikas (Mažeikių filialas) – ,,Aukso purslai“, Kamanų pelkė miega“, ,,Nuotrauka prisiminimui“, ,,Visada su vėliava“;

– Gintautas Seibutis (Utenos filialas) – ,,Gandrų šokis“,,,Upelis pavasarį“;

– Šarūnė Dargienė (Mažeikių filialas) – ,,Lietuvos gimtadienyje“, ,,Atsargos pareigūnai“, ,,Kolektyve smagiau“;

– Artūras Giržadas (Mažeikių filialas) – ,,Kolegos pas Žemaičius”, ,,Sąskrydyje Karklė“, ,,Rapsų laukas“;

– Danas Janavičius (Mažeikių filialas) – ,,Aš noriu šventę švęst“, ,,Gjesvaer sala“, ,,Mano autoparkas“;

– Kęstutis Krencius (Mažeikių filialas) – ,,Pas Gedeminą“, ,,Renginio dalyviai“, ,,Sveikinimai“;

– Danutė Mockienė (Mažeikių filialas) – ,,Milžino batas“, ,,Filialo ataskaitinis muziejuje“, ,,Vytautas su ledų porcija“.

Geriausios fotografijų konkurso nuotraukos bus atspausdintos ir suformuota kilnojamoji paroda.  Tikėtina, kad šis pirmasis konkursas paskatins kolegas, LPVA narius, skirti daugiau dėmesio fotografavimui ir kitame konkurse dalyvių bus dar daugiau, o nuotraukos bus dar originalesnės ir  meniškesnės!  Juk pavykusiai  fotografijai vertėjo nereikia – ji suprantama bet kokio amžiaus, bet kokia kalba kalbančiam žmogui, ji ne tik informuoja, ji sukelia gražius jausmus ir ugdo asmenybę!

Ačiū konkurso dalyviams!

Atgal POLICIJOS VETERANAI DALYVAVO VALSTYBĖS DIENOS RENGINIUOSE