Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2023 m. kovo 25 d. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos salėje vyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) ataskaitinis susirinkimas į kurį susirinko šalies filialų vadovai bei jų atstovai.
Susirinkime dalyvavo policijos generalinis komisaras Renatas Požėla bei Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktorius Marius Buitkus.
Kaip ir kiekvienais metais LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas padarė ataskaitinį pranešimą apie 2022 metų LPVA veiklą. Buvo apžvelgti per 2022 metus atlikti darbai ir vykę renginiai Vilniuje ir kituose šalies filialuose bei pristatyti 2023 m. LPVA veiklos planai. Ataskaita buvo patvirtinta.
Pirmininkas padėkojo LPVA nariams, 2022 m. organizavusiems ir rinkusiems paramą Ukrainai, Elektrėnų – Kaišiadorių filialo vadovui Gintui Vilkeliui bei Panevėžio filialo nariui Eugenijui Vitoško, kurie ir šiuo metu aktyviai prisideda prie paramos Ukrainai.
LPVA ataskaitinio susirinkimo metu vienbalsiai pritarta kreipimuisi į policijos bendruomenę dėl obelisko policininko profesijai „Policijai-Angelams Sargams“ pastatymo Kauno mieste.
Policijos generalinis komisaras padėkojo pirmininkui už pakvietimą dalyvauti susirinkime. Pasisakė apie glaudų bendradarbiavimą su LPVA, pristatė šiuo metu vykdomas reformas policijoje ir ateities planus. Buvo įteiktos policijos generalinio komisaro padėkos LPVA nariams.
VRM Medicinos centro direktorius pristatė šiuo metu vykdomus pasikeitimus bei atnaujinimo darbus Medicinos centre ir reabilitacijos įstaigose bei pakvietė veteranus aktyviau naudotis Medicinos centro teikiamomis gydymo ir reabilitacijos paslaugomis.
Revizijos komisijos pirmininkas Stasys Bunokas pristatė ir pakomentavo LPVA 2022 finansinę ataskaitą, kuri
buvo patvirtinta.
LPVA projektinę veiklą dėl pabėgėlių iš Ukrainos integracijos Lietuvoje pristatė ir pakomentavo LPVA valdybos narė Natalja Panavienė.
LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanojo LPVA narius.
Renginį vainikavo koncertinio ansamblio pasirodymas ir organizatorių paruošta kava su arbata.
Visi dalyviai išsiskirstė pakilios nuotaikos ir sotūs.

LPVA valdybos informacija

Atgal LPVA Ukmergės filialo ataskaitinis susirinkimas