Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Gegužės 28 d. (penktadienį) 10 val. Lietuvos policijos departamento pirmojo aukšto salėje, Saltoniškių gt 19, Vilniuje vyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.Į jį per šimtą veteranų susirinko iš visos šalies. Utenos filialui atstovavo šeši veteranai turėdami 31 balso perleidimo sutartį.. Susirinkime mes turėjome 37 balsus. Uteniškių delegaciją sudarė filialo pirmininkas Ričardas Ramoška, Petras Kuliešius, Kastytis Bražėnas, Bronius Kunigėlis, Audronius Pretkelis ir Ramūnas Indrašius. Pirmoje susirinkimo dalyje LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas pateikė išsamią visos vadovavimo kadencijos išsamią ataskaitą. Revizijos komisijos pirmininkas Vytautas Bunokas supažindino su revizijos komisijos ataskaita. Vytautas Navickas informavo, kad valdybos sprendimu buvusiam policijos generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui ir šios asociacijos įkūrėjui Stasiui Bunokui suteikti garbės veteranų vardai. VRM viceministras Vitalij Dmitrijev. policijos generalinis komisaras Renatas Požėla pasižymėjusiems veteranams įteikė padėkos raštus. Vytautas Navickas nuo asociacijos įteikė suvenyrus su Lietuvos policijos veteranų asociacijos emblema. Į naująją asociacijos valdybą buvo išrinkta 50 procentų naujų narių. Valdybai vadovauti vienerių metų kadencijai sutiko vadovauti Vytautas Navickas.Susirinkusiems koncertavo reprezentacinis VRM orkestras. Dainavo solistas Martynas Vilius.

LPVA Utenos filialo informacija.

Atgal Parama kovojančiai Ukrainai