Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos Policijos veteranai švenčia 2022 m. vasario 16-tąją

Lietuvos Policijos veteranai iš Vilniaus ir Ukmergės 2022 m. vasario 16-ąją, tradiciškai susirinko į iškilmingą Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje tik LPVA Valdybos pirmininko Vytauto Navicko pastangų dėka. 2021 metais, įvedus karantiną Lietuvos Policijos veteranai iš iškilmingą Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje buvo išbraukti. LPVA Valdybos pirmininkui Vytautui Navickui pravedus derybas su Krašto apsaugos ministerijos atsakingais darbuotojais Lietuvos Policijos veteranai vėl buvo grąžinti į rikiuotę.

Švenčiant Lietuvos atkūrimo 104-ąsias metines, paradą priėmė LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Ceremonijos metu  buvo pakeltos Lietuvos, Estijos ir Latvijos valstybių vėliavos. Keliant Valstybines vėliavas buvo sugiedoti Baltijos valstybių himnai.

Šventinėje ceremonijoje dalyvavo Jo ekscelencijos Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė bei pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Renginio metu nuaidėjo trys salvės: Baltijos valstybių vienybei, Lietuvos nepriklausomybei.

Susirinkusius pasveikino LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje susirinkusiems LR Prezidentas sakė: „Vasario 16-osios Aktas ne tik atspindėjo bundančią tautos vienybę, bet ir ją kūrė. Tai nebuvo prigimtinė, amžina, iš anksto nulemta signatarų ar visų piliečių vienovė. Tautos vienybė pamažu radosi kaip priešybių sąjunga, nuolat maitinama Lietuvos šviesuolių diskusijų, derybų ir kompromisų. Iki šios dienos mes labiausiai branginame – ir švenčiame – ne sudėtingą, kartais dramatišką kelionę į Nepriklausomybę, o patį rezultatą – atkurtą ir apgintą Lietuvos valstybingumą. To meto politinių jėgų atstovai rado bendrą kalbą, nors skirtingai žvelgė į atkurtos valstybės laukiančius uždavinius. Būtent toks sutarimas ir tokia vienybė – ne gauta dovanų ar primesta iš viršaus, o sunkiai suderėta, iškovota ir apginta – yra gražiausia Vasario 16-osios pamoka. Būtent tokios Lietuvos idėja yra mūsų vienybės pradžių pradžia, mūsų pastangų bendrasis vardiklis. Tačiau vienybė pati neateina, jos neįmanoma įsigyti ar įvesti dekretais. Jai reikia pasiruošti. Išmokti ne tik klausyti, bet ir girdėti. Ištiesti ranką žmogui, su kuriuo nesutinki. Matyti prasmę ir jėgą to, kas mus jungia šiandien ir kas jungs rytoj. Todėl šiandien, šioje istorinėje aikštėje, kviečiu visus ir kiekvieną atidėti į šalį nuoskaudas, pyktį ir abejones. Dar turime jėgų kurti taikaus susitarimo, o ne priešpriešos Lietuvą. Dar turime gebėjimų grįsti sprendimus bendradarbiavimu, o ne primityviu kažkieno valios primetimu. Atėjo diena, kai daugiau nebegalime nuodyti vienas kito kirčiais iš pasalų. Ateinančios kartos viso šito nesupras ir tikrai neatleis. Tad nusipurtykime visas šias apnašas ir eikime į priekį. Juk turime tik vieną valstybę ir jos vardas Lietuva.“

LR Prezidentui nespėjus pabaigti sveikinimo kalbos visus susirinkusius Daukanto aikštėje pasveikino virš aikštės praskridę NATO naikintuvai.

Kaip visuomet Lietuvos Policijos veteranai nusifotografavo su svečiais prie prezidentūros ir pasiskirstė į organizuojamus renginius.

Lietuvos Policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, Valdybos pirmininko pavaduotojas Vilniaus filialo pirmininkas Vytautas Jonikas bei Vilniaus filialo pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleką su grupe veteranų nuvyko į asociacijos būstinę, kur kolegas pavaišino šventine kava ir arbata bei prisiminė ilgą Lietuvos istorinį kelią, kritusius kolegas bei atliktą pareigą Tėvynei.

LPVA valdybos informacija

Atgal ĮKURTAS ANGELŲ SARGŲ SKVERAS