Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos Policijos – Angelų sargų dienos minėjimas 2021-10-04 Policijos departamente

2021 m. spalio 4 d. Policijos departamente įvyko Lietuvos Policijos – Angelų sargų dienos minėjimas. Minėjimo dalyvius pasitiko Lietuvos VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kuris visiems suteikė šventinę nuotaiką ir šypseną veide.

Į minėjimą Lietuvos policijos generalinio komisaro Renato Požėlos kvietimu atvyko Prezidento patarėjas Darius Urbonas, Lietuvos Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Vidas Mačaitis, Antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ vadas Viktoras Grabauskas, policijos įstaigų atstovai bei apdovanojamieji asmenys.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla į minėjimą taip pat pakvietė ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) narius: Valdybos pirmininką Vytautą Navicką, pirmininko pavaduotoją Vilniaus filialo pirmininką Vytautą Joniką, Kaišiadorių-Elektrėnų filialo pirmininką Gintą Vilkelį, Šiaulių filialo pirmininką Aldividą Tručinską, Rokiškio filialo pirmininką Stasį Meliūną, Kauno filialo narius Zitą ir Antaną Gaižauskus, Klaipėdos filialo narį Romualdą Mačiulaitį, ilgametį Utenos filialo pirmininką Bronių Kunigėlį bei Vilkaviškio filialo pirmininką Juozą Grybauską.

Iškilmingą minėjimą atidarė PD atstovas spaudai Ramūnas Matonis. Geru žodžiu apie reikšmingą policijos darbą atsiliepė Prezidento patarėjas Darius Urbonas. Didelę padėką policijos pareigūnams už nelengvą darbą išreiškė Lietuvos Generalinė prokurorė Nida Gurskienė. Taip pat už nuolatinę pagalbą ir paramą sprendžiant nelegalios migracijos problemas nuoširdžią padėką policijos pareigūnams išreiškė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Vidas Mačaitis. LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas savo pasisakyme prisiminė 1991 m. spalio 2 d., Pirmąją Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Policijos dieną,  kurios metu buvo pašventinta Istorinė Lietuvos Policijos vėliava, pasodinti atminimo ąžuoliukai prie VRM kultūros ir sporto rūmų. Tikėtina, kad policijos veteranų ir Policijos departamento iniciatyva, šioje vietoje atsiras Angelų sargų skveras ir monumentas tarnyboje žuvusiems VRM ir Policijos pareigūnams. Visi kalbėjusieji sveikino visus policijos pareigūnus ir dirbančiuosius su Lietuvos policijos – Angelų sargų diena, įteikė atminimo ir valgomas dovanas bei linkėjo ir toliau nuosekliai vykdyti priesaiką – Ginti, saugoti, padėti.

Lietuvos policijos generalinio komisaro vardu susirinkusius pasveikino generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius, o nuotoliniu būdu iš Hagos – generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas.

Generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius paskelbė Generalinio komisaro įsakymu paskirtus apdovanojimus už aktyvią veiklą ir pasiektus rezultatus tarnyboje ir juos įteikė atvykusiems apdovanojamiems policijos ir kitiems pareigūnams.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla savo įsakymu skyrė padėkas:

 • Gintui Vilkeliui -Kaišiadorių-Elektrėnų filialo pirmininkui;
 • Aldividui Tručinskui -Šiaulių filialo pirmininkui;
 • Stasiui Meliūnui – Rokiškio filialo pirmininkui;
 • Zitai Gaižauskienei – Kauno filialo narei;;
 • Romualdui Mačiulaičiui -Klaipėdos filialo nariui;
 • Broniui Kunigėliui – buvusiam ilgamečiamUtenos filialo pirmininkui;
 • Juozui Grybauskui -Vilkaviškio filialo pirmininkui;

Taip pat Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininko Vytauto Navicko teikimu už pagalbą įamžinant žuvusių policijos pareigūnų atminimą generalinio komisaro padėkos skirtos:

 • Jonui Audėjaičiui, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariui;
 • Viliui Šiliauskui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui;
 • Romasiui Vaitekūnui, buvusiam Vidaus reikalų ministrui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariui;
 • Raimondai Rudukienei, Vilniaus miesto savivaldybės Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjai.
 • Angonitai Rupšytei, Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjai.

Prie puodelio kavos su Generalinio komisaro pavaduotoju Sauliumi Tamulevičiumi ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju pulkininku Vidu Mačaičiu buvo aptarti nuveikti darbai ir numatyti artimiausio laikotarpio planai.

 

LPVA valdybos informacija

Atgal Sveikinimas