Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Laisvės gynėjų dienos 33-ųjų metinių minėjimas LR Seime

Artėjant Sausio 13-ajai, vėl prisimename ir išgyvename tai, kas Lietuvoje įvyko prieš trisdešimt trejus metus – 1991-aisiais naktį iš sausio 12-osios į sausio 13-ąją Vilniuje, kai gindami TV bokštą ir parlamentą, žuvo 14 Laisvės gynėjų, buvo šimtai sužeistų. Tai buvo nepaprasta auka. Šie žmonės savo krauju pasirašė svarbiausią mūsų valstybės dokumentą – Lietuvos laisvės bylą – ir pakeitė mūsų visų kelią. Policija tuo metu veikė profesionaliai ir gynė visą Lietuvą. Visa tai gal ir nebus aprašyta, tačiau mes savyje jaučiame atlikę pareigą. 2024-01-12 Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai iš visos Lietuvos susirinko Seime ir iškilmingai paminėjo Laisvės gynėjų dienos 33-ąsias metines. LPVA atstovai (apie 50 narių) ir kiti laisvės gynėjai iš visos Lietuvos išsirikiavo Seimo rūmų hole, kur susirinkusius pasveikino tuometinis Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lansbergis. Taip pat visus pasveikino Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys. Jis, kartu su Vytautu Lansbergiu, Policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla, atsargos brigados generolu Česlovu Jezersku apėjo rikiuote ir pasisveikino su visais gynėjų padalinių vadovais. Po iškilmingos rikiuotės šventės dalyviai susirinko į foto Ukrainos karo parodoje, susitiko su Policijos mokyklos kursantais, Policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla kitais veteranais.  Po rikiuotės visi susirinko Seimo posėdžių salėje. Buvo sugiedoti Lietuvos ir ukrainietiškai – Ukrainos himnai. Šiltai buvo sutikti ir pagerbti Ukrainos nepriklausomybės gynėjai. Po susitikimo Seimas minėjimo dalyviams padalijo atminimo dovanėles ir Lietuvos 20 metų narystė NATO aljanse proga išleistus kalendorius.

Laisvės gynėjų dienos 33-ųjų metinių minėjimas visiems LPVA nariams ir atvykusiems svečiams padarė neišdildomą įspūdį.

LPVA valdybos informacija

Atgal Mažeikių LPVA filialo nariai ekskursijoje Lukiškių Kalėjime