Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Laisvės gynėjo ženklų ir pažymėjimų įteikimas Karininkų ramovėje 2023-11-24

2021 metais birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą (2021 m. birželio 10 d. Nr. XIV-389), o 2022 kovo 2 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) direktoriaus įsakymu Nr. 1VE-28 patvirtinti Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos tvarkymo nuostatai. Priminsime, kad Laisvės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie 1990 m. kovo 11 d. – 1991 m. rugpjūčio 21 d. Sovietų Sąjungos karinės agresijos metu dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos vientisumui, priešinosi agresyviems SSRS veiksmams, saugojo ar gynė valstybės sieną, valstybinės svarbos ir ūkio objektus, kūrė krašto apsaugos struktūras, muitines, padėjo atkurti Lietuvos valstybingumą, tarnaudami Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje, Krašto apsaugos departamente, Pasienio apsaugos tarnyboje, Savanoriškojoje krašto apsaugos tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Lietuvos Respublikos policijoje, Lietuvos šaulių sąjungoje, ir prisiekė Lietuvos valstybei iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., Vadovaujantis minėtu įstatymu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2023-11-24 10.30 val. Karininkų ramovėje (Vilnius, Pamėnkalnio g. 13) surengė Laisvės gynėjo ženklų ir pažymėjimų įteikimą Laisvės gynėjams. Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariams Laisvės gynėjo ženklus ir pažymėjimus įteikė LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Ta proga veteranai nusipaveikslavo su Laisvės gynėjo ženklais ir pažymėjimais prie stendo ir Vytauto Didžiojo biusto. LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas salėje visų susirinkusiųjų akivaizdoje 60 metų jubiliejaus proga pasveikino LPVA Panevėžio filialo Valdybos narį Virginijų Klanauską ir atminčiai įteikė plaketę už aktyvią veiklą su LPVA simbolika.

LPVA valdybos informacija

Atgal Kreipimasis dėl paramos obelisko Policijai – Angelams sargams statybai