Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Kolegų atminimui Šv.malda bažnyčioje

Kiek to gyvenimo ?

Dviejų ašarų drungnume ant skruostų telpa…

Kiekvienais metais prisimindami tarnybos kolegas susirenkam atsargos pareigūnai Maldai. Šventieji Tėvai meldėsi paminėdami mūsų 89 išėjusius anapilin, bei už šeimos narius ir mus visus.

Po bendros nuotraukos perėjom į parapijos salę.  Vertėm nuotraukas, žiūrėdami ankstesnes ir šių dienų.  Atmintyje atgijo išlikę prisiminimai. Renginyje dalyvauja išėjusių amžinybėn artimieji, šeimos narai.

Ateitininkų kuopos jaunimas grojo ir dainomis praskaidrino niūrią nuotaiką užvaldytą skaudžių išgyvenimų apie išėjusius į amžinybę. Skambant Kernagio dainoms, galėjome pritarti.

A.a. B. Vyganto tėvukai vakarą leido kartu su mumis. Rankose laikydama baltų rožių puokštes, kaip padėką mums už kvietimą, Vyganto mama dėkojo ir sakė, kad džiaugiasi galėdami su vyru būti būtent tokį vakarą kartu Maldoje ir prisiminimuose .

Atmintis ir pagarba sušildo.

Vakaro pabaigoje pasveikinti ir kolektyvo jubiliatai: Joana Dainienė, Petras Letukas, Darius Petrauskas, Danas Janavičius.

LPVA Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal Aplankyti mirusiųjų pareigūnų kapai