Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Informacija

Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – Asociacija) valdyba nori Jus informuoti, ką vykdydama įstatuose nustatytus veiklos tikslus teisėkūros srityje, nuveikė veteranams aktualiais klausimais pastarosiomis dienomis.

Prieš Šv. Kalėdas Asociacijos pirmininkas pasirašė ir išsiuntė raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrei dėl vidaus reikalų ministerijos pavaldume esančių medicininės reabilitacijos įstaigų, kuriuose išreiškė Asociacijos poziciją, kad Vidaus reikalų ministerijos medicinos ir reabilitacijos centrai yra reikalingi, jie gali ir turi teikti paslaugas statutiniams pareigūnams, veteranams ir jų šeimų nariams, todėl jų veikla privalo būti tęsiama. Taip pat atkreipė dėmesį, kad sprendimai dėl Vidaus reikalų ministerijos reabilitacijos centrų yra gyvybiškai svarbūs didelei pareigūnų ir veteranų (esamų ir būsimų) bendruomenei, todėl turėtų būti vertinami ne tik ekonominiu, bet ir organizacijos patrauklumo, tvarumo ir ilgalaikiškumo bei kultūros aspektais.

Šių metų gruodžio 20 d. Asociacijos pirmininkas raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierę išreikšdamas susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Įstatymo leidėjo ketinimų  padidinti taršos mokestį išskirtinai dyzeliniams automobiliams.

Paprašyta kontrolierės, kontroliuojant kaip šalyje užtikrinamas piliečių teisių lygybės principas ir užkertant kelią atskirų visuomenės grupių ir narių diskriminavimui, panaudoti savo įtaką ir įgaliojimus pripažįstant Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymo projekto nuostatas prieštaraujančiomis  lygybės principui ir diskriminuojančiomis mažas pajamas gaunančias gyventojų grupes. Asociacijos nuomone, transporto priemonių taršos mažinimas turėtų būti vykdomas vadovaujantis aplinkos taršą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis, o ne minėtame įstatyme.

Suprasdamas policijos veteranams itin aktualų ir jautrų klausimą dėl turėtų pareiginių laipsnių, Asociacijos pirmininkas raštu kreipėsi į vidaus reikalų viceministrą Vitalij Dmitrijev (kuris yra paskirtas Vidaus tarnybos statuto tobulinimo darbo grupės vadovu)  ir policijos generalinį komisarą, prašydamas apsvarstyti galimybę dėl atsargos policijos laipsnio grąžinimo inicijavimo į Vidaus tarnybos statutą ir jame nustatyti, kad atleistų iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje pareigūnų atleidimo iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje metu turėti vidaus tarnybos arba policijos laipsniai yra atsargos laipsniai. Buvę policijos pareigūnai, remdamiesi sukaupta profesine patirtimi, ir toliau kolegiškai bei dalykiškai dalyvauja policijos veikloje, stebi ir pasisako apie raidos procesus Lietuvos policijoje, esant reikalui, teikia konkrečią pagalbą Policijos departamento ir policijos įstaigų vadovams, todėl atsargos laipsnio įtvirtinimas morališkai jiems labai svarbus. Policijos veteranai palaiko institucinę atmintį, užtikrina vertybių, geriausių darbo metodų perdavimą jaunosios kartos policijos pareigūnams.

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba

Atgal