Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Dėl buvusių pareigūnų garbės atsargos laipsnių


2018 m. iš vidaus tarnybos statuto buvo išbraukta mums visiems svarbi nuostata dėl veteranų atsargos policijos laipsnių. Tokiu gestu vidaus tarnybos sistema, kai kurių to meto Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvių veikėjų dėka, gėdingu būdu atsisakė bet kokių sąsajų su daugybę metų atidavusiais tarnybai savo veteranais.
Lietuvos policijos veteranų asociacijos ilgalaikės pastangos atstatyti padarytą moralinę skriaudą, grąžinti veteranus į jiems deramą vietą vidaus tarnybos statute, davė vaisius.
2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime priimto Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo naujoje redakcijoje, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d., 82 str. nustatyta, kad „Buvusių pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos Statuto 74 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 12 punktuose nustatytais pagrindais, taip pat buvusių pareigūnų, įtrauktų į Statuto 84 straipsnyje nurodytą rezervą, laipsniai yra garbės atsargos laipsniai. Taigi, gerbiami veteranai, teisybė atstatyta ir Jūs vėl galite pagrįstai bei išdidžiai vadintis savo buvusiais garbės atsargos laipsniais.

Paruošė garbės atsargos vyriausiasis komisaras Liutauras Vasiliauskas

Atgal Sveikinimas Stanislovui Liutkevičiui