Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Dėl 1,2 procento paramos Lietuvos policijos veteranų asociacijai

Gerbiami LPVA nariai, rėmėjai, prijaučiantys mums, artėja LPVA 13-asis gimtadienis.

Mūsų bendra LPVA veikla finansuojama ir išlaikoma iš nario mokesčio, kuris renkamas kasmet.

Šiuo metu vyksta gyventojų visuotinis pajamų deklaravimas.

LPVA Valdybos vardu, kviečiame pajamų mokesčio 1,2 proc. pervesti į Lietuvos Policijos veteranų asociacijos sąskaitą, tuo paremiant asociaciją. 

Iš šių paramos lėšų bus finansuojami bendri asociacijos filialų renginiai, kaip buvo nutarta LPVA visuotiniame susirinkime.

Dėkojame už jūsų supratimą ir paramą.

Paramą galite pervesti į LPVA sąskaitą: 

Lietuvos policijos veteranų asociacija

į. k. 302508484
Verkių g. 3B,Vilnius, LT- 08218 Vilnius, Lietuva

AB „Swedbank“ 
Banko kodas 73000
a/s LT277300010122467890 

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja….

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik el.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2022 m. mokestinio laikotarpio pajamų, gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija). 

LPVA valdybos pirmininkas   Vytautas Navickas  

Atgal LPVA fotografijų konkursas „Mes galim”